Svet sa zmenil: Aké trendy budú po globálnej pandémii hýbať ekonomikou?

Pandémia koronavírusu priniesla čerstvé výzvy a sformovala nové megatrendy, ktoré budú najbližšie roky formovať ekonomiku a finančný sektor. Na ktoré odvetvia a technológie by mali investori zamerať svoju pozornosť?

Pozrime sa bližšie na to, akým smerom by sa mohol uberať svet na základe aktuálnych problémov či otázok, s ktorými sa bude nutné v blízkej dobe vysporiadať.

Inovácie v zdravotníctve: Telemedicína a biotechnológie

Posledné mesiace potvrdili, akú strategickú rolu zohráva úroveň zdravotníckych služieb a medicínskych inovácií. Koniec koncov, práve inovácia v zdravotníctve bude zrejme kľúčovým faktorom, ktorý koronakrízu ukončí.

Oblasť zdravotnej starostlivosti aktuálne patrí medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia globálnej ekonomiky. Pomer P / E pre MSCI Health Care Index vzrástol od začiatku roka z hodnoty 16,8 na hodnotu okolo 29 v súčasnosti.

Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti do veľkej miery obmedzilo možnosti pacienta prísť do nemocnice na vizitu k doktorovi – či už na odbery, podanie lieku alebo zber iných dát. Okrem sústredenia sa na vývoj vakcíny, liečiv a ochranných pomôcok sa tak do popredia dostávajú aj rôzne eHealth riešenia ako telemedicína, vzdialený monitoring či e-preskripcia, ktoré doktora s pacientom prepájajú na diaľku.

Silným trendom, ktorý poženie rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť, je zároveň starnutie obyvateľstva Zeme. Súčasná populácia má v priemere najdlhšiu dĺžku života a najväčší podiel starších obyvateľov v celej histórii a tento jav sa bude prehlbovať. Výdavky na zdravotnú starostlivosť sa v krajinách OECD do roku 2050 zvýšia zo 6 % HDP na 9,5 % HDP.

Rozvoj špičkových riešení v oblasti umelej inteligencie, bio a nanotechnológií či Big Data analytiky v budúcnosti pravdepodobne posunie medicínu smerom ku kvalitnej prevencii zdravia a personalizovanej liečbe.

Táto oblasť je však vhodná skôr pre dynamických investorov, keďže biomedicínske technológie sú pomerne volatilnou investíciou. Odporúčame orientovať sa aj na dlhodobejší časový horizont.

Potreba udržateľnosti: Investície podľa ESG kritérií

Podľa odborníkov globálna pandémia prispeje k zmenám hodnôt v spoločnosti smerom k väčšej zodpovednosti, udržateľnosti a spolupatričnosti. Čoraz viac investorov v súčasnosti vyhľadáva investície s pozitívnym dopadom na spoločnosť a životné prostredie.

Tento druh investičnej stratégie je známy pod pojmom udržateľné investovanie. Investori investujú do spoločností, ktoré okrem bežných metrík zohľadňujú aj faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti a etického riadenia spoločností. Sledované kritériá bývajú súhrnné označované anglickou skratkou ESG (environmental, social, governance).

Podľa spoločnosti Morningstar ku koncu druhého kvartálu 2020 ESG indexové fondy aktuálne dosahujú hodnotu 250 miliárd dolárov. V USA aktíva v týchto fondoch za posledné tri roky vzrástli na štvornásobné množstvo a aktuálne majú 20 % na celkovom počte.

Existujú dva trendy, ktoré by mohli ten rast v dlhodobejšom horizonte poháňať. Ten prvý je fakt, že pandémia ešte zďaleka neskončila. Udržateľnosť, vyššia transparentnosť a spoločenská zodpovednosť tak budú pre spoločnosti a ich spotrebiteľov či investorov naďalej horúcou témou.

Druhý sa týka demografie. Očakáva sa, že generácia mileniálov by od svojich rodičov mala zdediť v najbližších dekádach približne 30 biliónov dolárov. Mileniáli sú na otázky týkajúce sa udržateľnosti citlivejší ako predošlá generácia tzv. Baby Boomers, a teda aj náchylnejší vyhľadávať tento typ investícií.

Digitálna trasformácia: AI, 5G a cybersecurity

Karanténa počas krízy viedla bežných ľudí, firmy a inštitúcie po celom svete k masívnemu využívaniu internetu a digitálnych technológií. V dôsledku prudkého náporu boli spoločnosti ako Netflix či Facebook dokonca nútené znížiť kvalitu streamovania o 25 %.

Ukazuje sa, že masívne investície do komunikačných infraštruktúr v podobe 5G sietí sú už dnes prakticky nevyhnutnosťou. S rozvojom a implementáciou nových technológií ako umelá inteligencia, internet vecí či cloud computing tento tlak ešte porastie.

Klasický vzdelávací a pracovný proces sa do veľkej miery presunie do virtuálneho prostredia. Pandémiou tento proces odštartoval a dá sa očakávať, že sa bude len prehlbovať. To prinesie nielen úplne novú generáciu digitálnych a virtuálnych platforiem, ale zároveň zdôrazní potrebu kybernetickej bezpečnosti a ochrany dát.

Virtuálne bankovníctvo: FinTech-y menia pravidlá hry

Posledné roky získavajú na trhu inovatívnych bankových produktov čoraz väčší podiel finančno-technologické firmy (FinTech), ktoré menia podobu a spôsoby, akými sa doteraz poskytovali finančné služby zákazníkom. Príkladom sú niektoré mobilné digitálne banky, nové platobné systémy od spoločností ako Apple či Google či kryptomeny.

Začiatok pandémie rast tohto odvetvia trochu spomalil. Dôvodom bolo napríklad ťažšie získavanie financovania, špeciálne pre začínajúce FinTech startupy. Po prvotnom otrase môžeme očakávať, že COVID-19 vytvorí pre tento segment celý rad nových príležitostí.

Tieto spoločnosti podporujú už nejakú dobu aj vlády viacerých krajín. Európska únia napríklad zaviedla smernicu PSD2, ktorá vstúpila do platnosti od roku 2018 a otvorila týmto spoločnostiam bankový trh vo väčšine európskych krajín vrátane Slovenska.

FinTechy poskytujú riešenia, vďaka ktorým odpadá potreba kamenných predajní, redukuje sa počet zamestnancov a získava rýchlejší prístup k informáciám. Čo sú aj v prípade globálnej pandémie neoceniteľné benefity.

Navyše oveľa lepšie vyhovujú potrebám novodobej takzvanej gig ekonomiky, ktorá je na vzostupe. Ide o fenomén, keď ľudia získavajú prácu v podobe krátkodobých “fušiek” cez internet a aplikácie. Príkladom sú služby ako AirBnb či Uber.

Experti očakávajú, že ľudia budú týmto spôsobom v budúcnosti živiť úplne bežne. Na to ale budú potrebné nové riešenia, ktoré efektívnejšie prepoja technológie s finančnými operáciami.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.