5 bodov pre správne odovzdanie vašej rodinnej firmy 

Ako odovzdáte vašu rodinnú firmu? To rozhodne o tom, či bude slúžiť ďalším generáciám alebo sa vaše úsilie rozplynie. Týchto 5 bodov vám pomôže správne zvládnuť proces, ktorý budete robiť iba raz za život.

 

1. Odovzdanie rodinnej firmy trvá dlhšie a je komplexnejšie, ako si môžete myslieť

Majiteľov rodinných firiem často prekvapí, aký zložitý a zdĺhavý proces v skutočnosti môže byť príprava na jej odovzdanie ďalšej generácii. 

Aj vašu firmu ste však budovali roky. Pripraviť všetko potrebné pre jej úspešné odovzdanie si preto tiež vyžaduje svoj čas. Kľúčové slová sú tu pritom “úspešné odovzdanie”. 

To si totiž vyžaduje nasledovné kroky:

  1. Zadefinovanie kľúčových pozícií
  2. Identifikácia možných nástupcov
  3. Identifikácia talentov a ich postoja k prevzatiu výkonnej funkcie
  4. Zapojenie nástupcov do života firmy (ak doteraz zapojení neboli)
  5. Zabezpečenie vzdelávania a odovzdania vedomostí
  6. Evaluácia efektivity
  7. Realizácia a odovzdanie

Vyššie uvedené dobre ilustruje komplexitu potrebnej prípravy. Vyhraďte si teda na ňu dostatok času a začnite sa pripravovať skôr, ako ste pôvodne predpokladali. 

Okrem času je potrebné myslieť aj na technické, právne, psychologické a obchodné stránky odovzdania. V každej z týchto fáz môžete benefitovať z pomoci skúsených odborníkov. 

2. Najčastejšia príčina zlyhania je nedostatočná príprava

Rovnako ako budovanie vašej rodinnej firmy, ani jej odovzdanie nie je bez úskalí. Tri najčastejšie problémy sú:

  1. Slabá príprava
  2. Nedostatočná komunikácia 
  3. Neochota zakladateľa reálne svoju firmu odovzdať 

Slabá príprava je najčastejšou príčinou toho, že rodinná firma nepretrvá ďalšie generácie. Ak nasledovníci nie sú dostatočne pripravení ďalej viesť a rozvíjať firmu, ohrozuje to jej stabilitu, prosperitu aj udržateľnosť. 

Nedostatočná komunikácia je ďalším z faktorov ohrozujúcich úspešné pokračovanie firmy. Nástupcovia potrebujú byť dostatočne vedení a informovaní o očakávaniach, možnostiach, rizikách a tiež o stratégii firmy a kľúčových rozhodnutiach. V opačnom prípade môže nedostatočná komunikácia podnecovať nedorozumenia, stratu dôvery a neistotu až odpor.

Neochota zakladateľov firmu skutočne odovzdať môže pochádzať z neistoty o osud celoživotne budovaného diela alebo zo silnej osobnej identifikácie zakladateľa s firmou. Ak nie je dostatočne a včasne adresovaná, môže viesť k frustrácii a odcudzeniu nasledovníkov.

3. Právna príprava je kľúčová

Založenie tzv. “family office” pokrýva právne a účtovné usporiadanie vzťahov a fungovania odovzdávanej spoločnosti. Predstavuje tak spôsob, ako zabezpečovať a štruktúrovať riadenie, správu a ochranu majetku rodinnej firmy — vrátane jeho medzigeneračného odovzdania.

Ako ostatné oblasti týkajúce sa odovzdania rodinnej firmy, aj právna príprava je náročná a komplexná záležitosť a nezaobíde sa bez odborníkov. Tí vás vedia previesť nuansami a výhodami či nevýhodami jednotlivých možností — či už pôjde o založenie rodinného holdingu alebo rozhodnutie, či si ako nájstroje vášho family office vyberiete zverenecké alebo nadačné fondy. 

4. Odovzdanie firmy nie je vaša jediná možnosť 

Aj keď váš vysnívaný cieľ môže byť odovzdať firmu hodným nasledovníkom, nie vždy je to možné či vhodné. 

V takom prípade sa pre vás otvárajú dve možnosti:

1. Zabezpečiť pre vašu firmu nový manažment, pričom — ak si túto možnosť vyberiete — členovia vašej rodiny môžu vo firme naďalej zostať, napr. ako členovia predstavenstva a dozornej rady.

2. Alebo vašu firmu môžete odpredať a s takto získanými aktívami naložiť podľa vašich vlastných preferencií a uváženia. 

5. Čakajú vás náročné rozhodnutia a dlhá príprava — zvážte pomoc skúseného partnera 

Ako vidíte, odovzdať vašu rodinnú firmu nie je priamočiara a jednoduchá záležitosť. Na rozdiel od iných rozhodnutí, ktoré ste počas života vašej firmy robili opakovane a mohli ste sa v nich zlepšovať, odovzdanie firmy budete robiť iba raz — a nebudete mať príležitosť opraviť nesprávne kroky. 

Stojí preto za zváženie prizvať si k tomuto kľúčovému kroku spoľahlivého partnera. Ideálne takého, ktorý už tieto cenné skúsenosti nadobudol spravovaním majetku jednotlivcov aj rodinných firiem a získal vďaka tomu mnohé dôležité poznatky o tom, ako to urobiť správne. 

Pomôcť v tom vie aj ucelený ekosystém služieb vytvorených práve pre tento účel. Jedným z nich sú napríklad WEM Family Governance Services. 

Tie boli cielene vytvorené ako súbor služieb, ktoré rodinným firmám aj jednotlivcom pomáhajú zveľaďovať, ochraňovať, dobre odovzdať a prípadne odpredať rodinný majetok. Tak, aby mohol slúžiť aj ďalším generáciám — po celý život. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.