Inovácia v nakupovaní cenných papierov na Slovensku — Flip.

Finanční profesionáli na Slovensku mali doteraz obmedzené možnosti, ako pre svojich klientov nakupovať atraktívne a výnosné cenné papiere — a robiť to efektívne a výnosne.  
Doteraz. Zoznámte sa s Flip-om. 

Nová all-in-one platforma

Flip je nová platforma pre nakupovanie cenných papierov a komplexnú starostlivosť o klientov. 

Ústredné motto a prísľub Flip-a je:
“Nakupujte ľubovoľné cenné papiere. 
Jednoducho, prehľadne a profitabilne pre vás. 
Komfortne a výnosne pre vašich klientov.”

To všetko plne digitálne, 24/7 a efektívne.

Základná premisa — efektivita a výnosnosť

Starostlivosť o klientov, výnosy a efektivita činnosti sú základné piliere, na ktorých finančné spoločnosti, investiční profesionáli a finanční agenti stavajú svoj biznis.

Flip preto vznikol ako nástroj, ktorý do tejto oblasti prináša skutočne moderný pohľad a pomáha finančným profesionálom vykonávať svoju činnosť efektívne.

Nová ponuka cenných papierov — 3 komplexné možnosti

Doterajšie možnosti dostupné na Slovensku boli totiž významne obmedzené nielen z hľadiska užívateľského komfortu a možností — ale tiež z hľadiska výberu cenných papierov.

Pri výbere obmedzenom v zásade na ETF fondy boli finanční profesionáli — a následne ich klienti — odkázaní na pomerne úzku škálu možností, ktoré však klientom zďaleka neponúkali najlepšie možné zhodnotenie a finančným profesionálom najlepší biznis.

Aké cenné papiere teda Flip umožňuje nakupovať?
Cenné papiere z celého sveta. 

To však nie je všetko — Flip tiež umožňuje:

  • Nakupovať existujúce portfóliá spoločnosti Wealth Effect Management — teda portfóliá, ktoré už majú track record nadštandardného zhodnotenia a ktoré sú inak dostupné iba pre klientov WEM-u.
  • Ponúkať na mieru vytvorené, vlastné stratégie — a rozšíriť tak ponuku cenných papierov pre klientov o špecifické riešenia vytvorené klientom priamo na mieru. 

Komfort, efektivita, digitalizácia a 24/7 dostupnosť

Moderná doba vyžaduje moderný prístup. To znamená nielen:

  • 24/7 dostupnosť partnerskej zóny pre finančných profesionálov 
  • a 24/7 dostupnosť klientskej zóny pre ich klientov

Je to tiež:

  • Plná digitalizácia všetkých úkonov
  • Plne digitálny onboarding 
  • Efektívny prehľad o budúcich príjmoch a jednoduché plánovanie
  • Prehľadné informácie o všetkých klientoch

Navyše, kompletné technické, právne, licenčné a administratívne zabezpečenie zastrešuje v rámci Flip-a priamo Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. Finanční profesionáli sa teda namiesto toho môžu venovať svojim klientom a rozvoju biznisu.

Flip — kto a prečo

Flip prevádzkuje Wealth Effect Management o.c.p., a.s., ktorého dlhoročná história a výsledky robia z Flip-u ďalšiu z možností, ako zlepšovať finančný svet a prinášať pridanú hodnotu finančným sprostredkovateľom aj klientom.

Viac informácií nájdete na flip.wem.sk.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.