Podľa čoho si vyberať portfólio ETF fondov?

Pri výbere ETF fondov venujte pozornosť správcovským nákladom, ktoré majú veľký vplyv na vaše výnosy. Rovnako si všímajte to, ako sa vo fonde s aktívami obchoduje a aké metódy sa využívajú pri kopírovaní indexu.

Investičné zameranie

Predtým, než začnete selektovať konkrétne fondy, je dôležité zvážiť, do akej triedy aktív chcete investovať. Majú to byť akcie, dlhopisy, komodity alebo chcete investovať do nehnuteľností? Alebo by malo portfólio zahŕňať mix týchto aktív?

Ak sa neviete rozhodnúť, odporúčame vám kontaktovať odborníkov na financie, ktorí vám poradia, ako investované peniaze rozložiť.

Keď už hovoríme o rozkladaní financií, nemôžeme zabudnúť na diverzifikačnú stratégiu. V praxi to znamená, že sa rozhodnete, či chcete investovať do jednej triedy aktív (napríklad len do akcií) alebo sa upriamite na jeden segment (napríklad len na technológie).

V rámci diverzifikačnej stratégie sa takisto rozhodujete, k akým regiónom budete smerovať. Je teda na vás, či investujete do globálnych fondov, alebo to budú len fondy na regionálnej či národnej úrovni.

Určenie indexu

Hneď po tom, ako si určíte investičné zameranie, prichádza na rad voľba indexu (t. j. zoskupenia cenných papierov viacerých firiem), ktorý má ETF sledovať.

Pri výbere indexu pritom platí, že čím viac aktív index v rámci trhu pokrýva, tým poskytuje lepšiu diverzifikáciu. A naopak, ak sa index sústreďuje len na jeden špecifický segment alebo región, narastá tým jeho rizikovosť.

Veľkosť a história fondu

Keď už máte jasno ohľadom investičného zamerania a indexu, zamyslite sa nad veľkosťou samotného ETF fondu. Tá sa určuje prostredníctvom ukazovateľa Assets Under Management. Vďaka sledovaniu tohto ukazovateľa budete vedieť, aký je objem aktív, ktoré fond spravuje.

Vo všeobecnosti sa odporúča investovať do fondov, ktorých hodnota aktív presahuje minimálne 50 miliónov eur. V ideálnom prípade by mala byť veľkosť fondu nad 100 miliónov. Čím vyššia veľkosť fondu, tým lepšiu likviditu dosahuje.

Okrem veľkosti fondu dbajte na jeho históriu. To znamená, že si overíte jeho výkonnosť za posledných niekoľko rokov. Ak fond funguje len krátko, je náročné overiť jeho výkon a posúdiť jeho stabilitu.

Výkon

Na výkon ETF fondov má vplyv množstvo faktorov, preto sa do budúca nedá na 100 % odhadnúť. Návratnosť investícií však môžete posúdiť na základe doterajších výkonov, ktoré budete pozorovať v rôznych časových obdobiach.

Celkové náklady

Jedným z významných faktorov, ktoré vo veľkom vplývajú na výkonnosť, sú celkové náklady spojené so spravovaním fondu (total expense ratio – TER). Súčasťou týchto nákladov je napríklad správcovský, sprostredkovateľský či auditórsky poplatok.

Okrem nákladov na spravovanie musíte rátať aj s transakčnými poplatkami a daňami, ktoré sa do celkových nákladov nerátajú.

V súvislosti s poplatkami treba myslieť na to, že práve ony dokážu značne znížiť výnos. Na druhej strane ale platí, že pri porovnávaní s podielovými fondmi sú stále výhodnejšie.

Kým celkové náklady ETF fondov sa priemerne pohybujú na úrovni 0,44 % p.a., pri podielových fondoch je TER priemerne 2 % p.a.

Likvidita

Pri výbere ETF fondov vám odporúčame venovať dostatočnú pozornosť likvidite, ktorá investorovi ukazuje, ako efektívne sa obchoduje s aktívami vo fonde.

Inak povedané, miera likvidity odráža to, či sú aktíva predané alebo nakúpené za výhodnú cenu a v správnom čase. Platí pritom, že čím sú fondy likvidnejšie, tým je väčšia pravdepodobnosť kúpy a predaja aktív za minimálnu cenu.

Likvidné fondy spoznáte na základe toho, že majú široké pokrytie v rámci trhu a obchodovanie v nich prebieha pravidelne a vo veľkých objemoch.

Replikácia

Cieľom každého ETF fondu je čo najpresnejšie kopírovanie indexu, a to s čo najnižšími nákladmi. Na to, aby to bolo kopírovanie (replikovanie) čo najefektívnejšie, sa využívajú tzv. replikačné metódy.

Medzi základné patrí fyzická replikácia, ktorá spočíva v tom, že ETF fond na zabezpečenie totožného výkonu drží rovnaké aktíva ako index (úplná replikácia) alebo nakupuje len ich časť (sampling – napodobňovanie).

Okrem fyzickej replikácie, ktorá sa odporúča najmä dlhodobým investorom, rozlišujeme aj syntetickú replikáciu.

Táto metóda má za úlohu napodobňovať index nakupovaním derivátov, ako sú opcie alebo swapy. Jej nevýhodou je, že je v porovnaní s fyzickou replikáciou oveľa rizikovejšia.

Preto vám odporúčame vybrať si ETF fond, ktorý pracuje so stabilnejšou fyzickou replikáciou.

Zaobchádzanie so ziskom

Ako iste viete, zo zisku spoločnosti, ktorej aktíva vlastníte, vám budú vyplatené dividendy. Z hľadiska dividend rozlišujeme ETF fondy, ktoré ich priamo vyplácajú (v presne stanovenom čase) alebo ich ďalej reinvestujú.

V praxi to znamená, že namiesto hotovosti vám správca z dividend nakúpi ďalšie aktíva. Výhodou takýchto fondov je, že sa vďaka reinvestovaniu znižuje daňové zaťaženie klienta a čo je ešte lepšie, zvyšuje sa výnos fondu.

Z dlhodobého hľadiska je teda pre klientov, ktorí vnímajú investovanie aj ako nástroj sporenia, výber reinvestičných ETF fondov prospešnejší.

Pre viac informácií o možnostiach investovania nielen do ETF fondov sa môžete obrátiť na našich špecialistov. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.