Privátne bankovníctvo vs. wealth management: Aký je medzi týmito službami rozdiel?

Privátne bankovníctvo a wealth management si často ľudia zamieňajú. Ale ako zrejme tušíte, nejde o rovnaké služby. Existuje medzi nimi viacero odlišností, ktoré vám vysvetlíme v tomto článku.

Pozrime sa teda bližšie na obidve služby, ich vzájomné rozdiely či jednotlivé výhody a nevýhody.

Privátne bankovníctvo 

Privátne bankovníctvo je banková poradenská služba, ktorú ponúkajú finančné inštitúcie klientom s nadštandardným príjmom a vysokým objemom aktív. Z toho vyplýva, že služby, ktoré privátne bankovníctvo ponúka, nie sú dostupné inej verejnosti. 

Najbohatší ľudia nekonzultujú svoje investičné zámery pri priehradke v kamennej pobočke. Takíto klienti väčšinou vyžadujú exkluzívnejšie zaobchádzanie. Prakticky každá retailová banka má preto oddelenie Private Bankingu, kde sa o bonitných klientov zväčša stará jeden konkrétny bankár.

Privátny bankár sa zameriava primárne na investičné služby, ktoré zahŕňajú exkluzívnejšie aktíva či produkty. Medzi inými sú to napríklad fondy, akcie, dlhopisy, certifikáty, zmenky či štruktúrované produkty. 

Paletu služieb privátneho bankovníctva dopĺňajú napríklad poistenie, rôzne druhy poradenstva, concierge servis a bežnou súčasťou ponuky sú aj účty či úverové produkty, ktoré klienti majú za výhodnejších podmienok, prípadne sú im k dispozícii aj v exotickejších menách.

Hlavnou výhodou privátneho bankovníctva sú privilégiá, ktoré privátne bankovníctvo svojim klientom ponúka. 

Klienti privátneho bankovníctva majú prístup k nadštandardným či zvýhodneným produktom a službám, ktoré nie sú bežne prístupné pre retailových klientov. Tým, že klienti disponujú väčším objemom zdrojov, oprávňuje ich to na inú ponuku produktov, pri ktorých sú vyššie minimálne investície.

Benefitom privátneho bankovníctva je aj fakt, že za bankou stojí jej zahraničná matka s dlhoročnou históriou, ktorá je istým garantom stability a bezpečnosti. 

Banky navyše investujú veľa zdrojov do systémov, bezpečnostných opatrení a ľudí. Výhodou môže byť aj zázemie veľkého tímu ľudí a vzájomná synergia medzi jednotlivými oddeleniami.

Nevýhodou služby privátneho bankovníctva v bankách môže byť istá skostnatelosť, zdĺhavejšie procesy a veľká byrokracia, ktorá sa prejavuje napríklad závislosťou poradcu, ktorý sa musí riadiť predpismi a pravidlami. Tie v konečnom dôsledku môžu byť na úkor požiadaviek klienta, na rozdiel od nezávislého správcu majetku. 

Aj ponuka produktov v prípade banky je väčšinou o čosi limitovanejšia kvôli striktným pravidlám, ktoré bankári musia dodržiavať. Nevýhodou zvykne byť fakt, že privátne bankovníctvo ponúka skôr už hotový balíček služieb ako individuálne zostavený majetkový a investičný plán.

Wealth management

Wealth management je širšia kategória ako privátne bankovníctvo a zahŕňa nielen poradenstvo, ale aj komplexnú správu financií a majetku klienta. Poradca wealth managementu sa pokúša o pokrytie všetkých oblastí klientovho finančného života.

Sústredí sa na oblasti, ako sú investičné poradenstvo, správa a riadenie investícií, dlhodobé finančné plánovanie alebo správu nehnuteľného majetku, firiem a podnikateľských projektov. 

To sa do istej miery deje aj v bankách, avšak štruktúra investičnej spoločnosti umožňuje tieto služby ponúkať efektívnejšie, flexibilnejšie a rýchlejšie.

Solventný klient iste uvíta, že wealth manager sa postará o investovanie do nových biznisov aj plánovanie dedičstva a zachovanie bohatstva pre ďalšie generácie.

 

Na rozdiel od retailovej banky však wealth management zvyčajne neposkytuje súkromné bankové služby, ako je správa účtov, platobný styk či menové konverzie.

Kvôli komplexnosti ponúkaných služieb si wealth management vyžaduje koordináciu tímu expertov.

Wealth manageri často spolupracujú aj s odborníkmi z ďalších súvisiacich oblastí, ako sú právni, účtovní či daňoví poradcovia alebo facility manager. 

Oproti klasickým bankám si môžu spolupráce voliť flexibilnejšie, keďže v prípade bánk o tom rozhoduje predstavenstvo alebo ich matka. Investičnej spoločnosti to tak poskytuje väčšiu nezávislosť pri výbere externých partnerov, či sa to týka produktov, služieb alebo IT systému.

Aj keď k ľuďom, ktorí využívajú služby wealth managementu, patria väčšinou afluentní klienti, v konečnom dôsledku nezáleží na tom, akým veľkým bohatstvom disponujete.

Veľkou výhodou wealth managementu je to, že manager vykonáva správu klientovho majetku na základe potrieb a cieľov klienta. Úlohou managera je porozumieť jeho potrebám a zistiť, čo je pre neho dôležité a prečo.

Do úvahy pritom berie napríklad aj klientovu toleranciu či averziu k riziku. Až na základe toho potom vyberá vhodné produkty. V centre pozornosti je tak v prvom rade klient.

Istou nevýhodou wealth management spoločnosti v porovnaní s bankovou inštitúciou je, že nemá za chrbtom zázemie silnej matky, ktorá sa vie oprieť o dlhodobú históriu. 

Na druhej strane spoločnosť typu WEM funguje ako obchodník s cennými papiermi, ktorý podlieha prísnemu dohľadu Národnej banky Slovenska, čo garantuje kvalitu a bezpečnosť poskytovaných služieb. Prostriedky klientov navyše chráni Garančný fond investícií. 

V prípade našej spoločnosti môže byť výhodou aj lokálne pôsobenie a jediný slovenský majiteľ, ktorý sa aktívne podieľa na chode spoločnosti.

Ak máte záujem o profesionálne služby wealth managementu, či už je to pokročilé finančné a investičné plánovanie, poistenie, správa nehnuteľností, prevod majetku, daňové poradenstvo či služby concierge, obráťte sa na našich odborníkov. 

Wealth manageri zo spoločnosti WEM urobia maximum pre to, aby všetky vaše očakávania naplnili.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.