Investovanie do hedžových fondov: Áno alebo nie?

Ak vám neprekáža riziko a vyšší počiatočný vklad, stavte na hedžové fondy. Tento druh investovania však nie je pre každého. Preto najskôr zvážte všetky pre a proti.

Zatiaľ čo do podielových fondov sa vložia peniaze a pasívne zarábajú, hedžové fondy si vyžadujú, aby bol správca fondu oveľa aktívnejší. V porovnaní s podielovými či ETF fondmi sa tie hedžové vyznačujú vyššou agresivitou a rizikovosťou.

Tieto dva aspekty v ideálnom prípade prinášajú vysoké zisky. A o to aj v hedžových fondoch ide.

Základný princíp

Na to, aby investor maximalizoval svoje zisky, si nevystačí sám. Za účelom investovania v hedžových (zaistených) fondoch sa spájajú dvaja partneri – komanditisti a komplementári.

Komplementár je správca, ktorý aktíva fondu rozdeľuje a investuje podľa vlastnej stratégie. Komanditisti sú externí partneri, ktorí prinášajú do fondu kapitál.

Samozrejme, komanditisti spolu so správcami získavajú provízie. Tie sú odvodené ako isté percento z čistej hodnoty aktív.

Druhou, v praxi častejšie využívanou poplatkovou štruktúrou, je dohoda správcu a investora o výške odmeny na základe dosiahnutého čistého zisku. Často sa tiež môžete stretnúť s číslami 2 a 20.

2 % predstavujú poplatok z hodnoty aktív a 20 % je provízia z ročných ziskov. Všetko ale závisí od vopred stanovených podmienok v ustanovujúcej zmluve.

Pákový efekt

Ak chcete investovať do hedžových fondov, okrem základnej znalosti toho, ako tieto fondy fungujú, by ste mali poznať aj základné stratégie.

Bežne sa môžete stretnúť s pojmom pákový efekt. Ide o vysokorizikovú investičnú stratégiu, ktorá využíva požičané peniaze na multiplikovanie svojej kúpnej sily.

Zjednodušene povedané, ak chce investor nakupovať viac aktív za viac peňazí, nemusí zaplatiť všetko z vlastného. Niečím prispeje on (margin) a zvyšnú časť mu požičia broker.

Investori sa takto snažia nakúpiť čo najviac podkladového aktíva a v konečnom výsledku dosiahnuť čo najvyšší zisk. Môže ale nastať aj opačná situácia, a to že investor príde o všetok svoj vklad.

Aby však k takejto situácii nedošlo, pri narábaní s pákovým efektom je dôležité využívať nástroj stop loss.

V rámci tohto nástroja sa určí výška maximálnej straty. A ak začne hodnota aktív klesať, nástroj stratový obchod automaticky pozastaví a zabezpečí tak, že neprídete o všetky peniaze.

Ďalšie stratégie

Popri pákovom efekte sa v hedžovom investovaní používajú aj iné stratégie. Sú to napríklad tzv. “dlhé” a ”krátke” pozície.

Princípom dlhých pozícií je, že správca nakúpi akcie s vidinou, že ich hodnota bude časom stúpať. A preto sa ich oplatí nakúpiť.

Naopak, krátke pozície prinášajú zisky vtedy, keď podkladové aktívum klesá na hodnote. Hedžové fondy tak dokážu zarábať i v prípade burzových krachov, teda v čase, keď väčšina investorov o svoje peniaze prichádza.

Spomedzi ďalších vyberáme, stratégiu, ktorá sa nazýva tzv. market neutral. Investícia sa v tomto prípade upriamuje na fondy, ktoré sú úplné nezávislé od výkonnosti trhu.

V rámci investovania do hedžových fondov investori sledujú hospodárske zmeny či politický vývoj. Podľa toho sa snažia nájsť čo najlepšie investície, či už do akcií, dlhopisov alebo komodít. Táto stratégia sa nazýva global macro.

Napokon dávame do pozornosti aj arbitrážne stratégie, ktoré sa snažia využiť cenové rozdiely dvoch aktív.

Investor vygeneruje zisk tak, že na jednej burze aktívum nakúpi a súčasne toto aktívum v rovnakom čase na inej burze predá. Participuje tak na takmer bezrizikovej forme výnosu a podobný obchod niekedy môže trvať menej než desatinu sekundy.

Komu sa to vyplatí

Ako každý typ investovania, aj hedžové fondy majú svoje výhody a nevýhody.

V prvom rade berte do úvahy, že takéto investovanie obnáša veľké riziko. Za ideálnych okolností prinesie želaný zisk. V opačnom prípade však môžete prísť o celý vklad.

Nejde pritom o malé sumy. Pri investovaní do hedžového fondu sa prvotné investície pohybujú v tisícoch, s cieľom dosiahnuť čo najväčší zisk za čo najkratší čas.

Nie je to teda pasívna investícia, kde stačí mesačne vkladať nižšiu čiastku, ktorá sa zhodnocuje postupne. Takže ak ste ochotný staviť na agresívne stratégie a vyššie riziko, aby ste získali čo najviac, hedžové fondy sú pre vás správnou voľbou.

Ak však patríte ku konzervatívnym investorom, ktorí hľadajú istotu a minimálne riziko, takýto typ investície vám neodporúčame.

Starším investorom sa hedžové fondy takisto nemusia vyplatiť. Na rozdiel od mladších investorov totižto nemajú až toľko priestoru, aby vykompenzovali prípadné vysoké straty.

V neposlednom rade majte na pamäti, že hedžové fondy si vyžadujú isté znalosti. Síce sa o investovanie stará správca, mali by ste mať aspoň minimálnu znalosť odvetvia a záujem neustále sa v problematike vzdelávať.

Aby bol zoznam výhod a nevýhod kompletný, treba povedať, že hedžové fondy sú maximálne transparentné. Navyše, správcovia sú veľmi skúsení a poskytujú dôveryhodné informácie.

No a celkom posledná informácia – hedžové investovanie je menej likvidné.

To v praxi znamená, že niektoré obchodné metódy (ako napríklad pákový efekt) zablokujú peniaze na istý čas a investor k nim nemá v tom čase prístup.

Avšak v porovnaní so ziskami, ku ktorým sa investor môže pomocou hedžových fondov dostať, je nižšia likvidita len drobnou prekážkou.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.