5 dôvodov, prečo je wealth management aj pre vás

Budovanie a zveľaďovanie majetku je pre mnohých ľudí stále téma fokusovaná primárne na peniaze, prípadne aktíva ako také. Menšia skupina  ľudí sa však zaoberá témou wealth managementu v celej jeho komplexite či vôbec uvažuje o tom, že sa ich wealth management týka. 

My vám preto chceme v 5 bodoch povedať, že wealth management ako celoživotná téma je aj pre vás a mali by ste sa ňou zaoberať. 

1. Wealth management je o tom, ako môžete prežiť naplnený život

Na úvod teda to najdôležitejšie, čo hovoríme opakovane:

Wealth management vníma peniaze a bohatstvo ako nástroj, nie ako cieľ. 

To je kľúčový pohľad, ktorý potom do popredia stavia vás, nie peniaze. 

Vás a vaše konkrétne, osobné predstavy o tom, na čo má majetok slúžiť vám — v kontexte vášho života, cieľov a ambícií. Teda toho, ako si vy predstavujete prežiť svoj život a čo “hodnotný a naplnený život” znamená pre vás. 

To nás následne privádza k ďalšiemu bodu:

2. Wealth management vám dáva potrebnú (celoživotnú) perspektívu

Ak má teda majetok slúžiť ako nástroj pre váš život, je potrebné uvažovať o ňom v kontexte celého života. 

Táto zmena uhla pohľadu so sebou prináša hneď niekoľko dôležitých zmien: 

Bude pre vás jednoduchšie robiť správne dlhodobé rozhodnutia — a ľahšie sa tiež vyvarujete skratových krátkodobých rozhodnutí.

Čo je však zásadné — začnete na wealth management nazerať ako na niečo, čo má svoje miesto počas všetkých 4 životných fáz týkajúcich sa vás a majetku: od vášho úvodného budovania bohatstva cez jeho následné zveľaďovanie ku jeho priebežnej ochrane až ku jeho odovzdaniu. 

Táto perspektíva potom so sebou prináša uvedomenie, že:

3. Komplexné služby wealth managementu vám zjednodušujú život

Bohatstvo a majetok — a vôbec váš život ako taký — so sebou prinášajú množstvo otázok, potrieb a situácií, ktoré je potrebné adresovať a vyriešiť čo najlepšie.

Tu prichádzajú na rad tzv. doplnkové služby wealth managementu, ktoré môžu predstavovať zásadný rozdiel v tom, ako dobre a komfortne môžete žiť váš život. 

Inými slovami — tieto doplnkové služby zahŕňajú širokú škálu toho, čo už nemusíte riešiť vy osobne: od právnych a účtovných služieb cez daňové a poistné poradenstvo až po veľmi špecializované služby, ako napr. správa nehnuteľností, concierge služby, valuácia podnikov či správa rodinného majetku a rodinné nástupníctvo. 

A keď už hovoríme o tom, čo vďaka wealth managementu nemusíte robiť, patrí tam aj nasledovné:

4. Wealth management vám šetrí roky pokusov a omylov — a stratených peňazí 

Striktne vzaté na wealth management nepotrebujete partnera. Dôležité však je, že ak ste sa tým početným, komplexným a často komplikovaným oblastiam wealth managementu nevenovali celé roky a nezaplatili tie poznatky časom, omylmi a svojimi peniazmi, tieto skúsenosti vám jednoducho budú chýbať.

Preto má význam zveriť svoj majetok do rúk spoľahlivého partnera, ktorý má track record, skúsenosti, výsledky a tiež team, ktorý dokáže pokryť wealth management v celej jeho bohatosti.

Ideálne by to tiež mal byť partner, ktorý sa o váš majetok bude starať ako o svoj vlastný a ktorý si s vami bude budovať osobný vzťah — rovnako s perspektívou, ako by to malo byť na celý život. 

Čo nás privádza k poslednému bodu:

5. Wealth management vám dáva výsledky — a čas 

Záver z tohto celého je zjavný — wealth management je v prvom rade o vás a vašom živote. A svojou škálou služieb so sebou prináša dve najdôležitejšie veci:

Výsledky, aby ste mali možnosti prežiť váš život tak, ako si predstavujete. 

A čas, aby ste to mali kedy urobiť. 

Začnite.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.