7 spôsobov, ako si vytvoriť finančnú rezervu

V živote sa môžeme stretnúť s rôznymi nepredvídateľnými udalosťami, akými sú strata zamestnania, náhla choroba alebo poškodenie majetku. Tieto nepriaznivé životné situácie môžu vážne narušiť finančnú stabilitu jednotlivcov a domácností. Finančná rezerva ako určitá prevencia pre časy osobnej finančnej krízy, má teda obrovský význam. Umožňuje nám pokryť neočakávané výdavky a zachovať si životný štandard, kým sa situácia nestabilizuje. Rezerva zároveň neslúži len pre prípad núdze, ale aj ako základ pre budovanie stabilnej finančnej budúcnosti.

Ak máme dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie neočakávaných výdavkov, môžeme sa sústrediť na iné aspekty života a popri rezerve si budovať aj investičné portfólio, ktoré nám môže zabezpečiť pasívny príjem a efektívne budovanie nášho bohatstva po celý život.

Mať dostatočnú finančnú rezervu zároveň prináša pocit nezávislosti a slobody. Ľudia, ktorí finančnou rezervou disponujú, nie sú tak zraniteľní voči neočakávaným udalostiam a majú väčšiu kontrolu nad svojimi financiami. Dostatočná rezerva nenúti ľudí pristupovať k radikálnejším opatreniam na získanie finančných prostriedkov, napr. odpredanie investície v nevhodný čas, predaj majetku za neúmerne nízku cenu alebo v najhoršom prípade, vytvorenie tzv. zlého dlhu.

7 spôsobov, ako si vytvoriť finančnú rezervu.

Základom úspechu pri sporení finančných prostriedkov je definovať si svoje ciele — rezerva by mala byť v objeme minimálne troch, ideálne však až na úrovni šiestich mesačných výdavkov vašej domácnosti. Na to, aby ste dosiahli svoj cieľ, držte sa nasledovných spôsobov:

1. Urobte si poriadok vo vašich financiách — je dôležité zistiť kam a v akom objeme vaše peniaze putujú.

2. Dostaňte váš rozpočet pod kontrolu — na to, aby ste mohli začať vytvárať finančnú rezervu, je dôležité minúť menej ako zarobíte.

3. Prejdite si účty za posledných šesť mesiacov a zistite, kde najviac míňate — rozdeľte si výdavky na potrebné a pre radosť. Medzi potrebné patria výdavky na bývanie, stravu či drogériu, avšak aj pri týchto druhoch výdavkov často existujú lacnejšie alternatívy. Určite sa vyhnite plytvaniu.

4. Znížte výdavky z kategórie pre radosť — v procese vytváranie rezervy je ideálne, keď ich odstránite na určitý čas úplne. Medzi výdavky pre radosť môžeme zahrnúť napr. nové značkové oblečenie, darčeky, jedlo v reštauráciách alebo zábavu.

5. Minimalizujte impulzívne nakupovanie — pri nakupovaní si vždy starostlivo rozmyslite, čo skutočne potrebujete, napr. pri nákupe potravín si urobte presný zoznam. Ak naopak v obchode uvidíte niečo lákavé, čo nepatrí do kategórie potrebné, odolajte okamžitému nákupu a dajte si čas na premyslenie aspoň 24 hodín. S dostatočným časovým odstupom môžete zistiť, že danú vec vôbec nepotrebujete a kúpa by bola pre vás zbytočným výdavkom.

6. Automatizujte vaše platby — splátky úverov, platby za energie, zasielanie určitej časti príjmov na rezervný účet a pod. Pri automatizácii výdavkov sa vám nestane, že by sa vám uvedené náklady ešte zvýšili platbou pokút za omeškanie.

7. Skúste zvýšiť váš príjem — je to ťažšia cesta, ale reálna. Ak ste zamestnanec, požiadajte o viac zodpovednosti a tým aj o vyšší plat alebo sa prihláste na nový projekt. Preverte, či je vaša mzda v súlade s bežnými trhovými podmienkami na vašej pozícii vo vašom regióne. Ak podnikáte, skúste získať viac klientov tým, že identifikujete potreby vašej klientely, ktoré zatiaľ nepokrývate a na základe toho do vášho portfólia zaradíte nový produkt alebo doplnkovú službu.

Keď sa vám podarí získať dodatočný príjem formou nadčasov, bonusov, brigád alebo iným spôsobom, odložte si zo získanej sumy 50 % vo forme finančnej rezervy. Keď po určitom čase budete mať dostatočný kapitál, môžete začať s investovaním v rámci investičného sporenia.

Vytváranie rezervy je dlhodobý proces, preto je dôležité zostať konzistentní, dôslední a nepodľahnúť pokušeniam v utrácaní peňazí na nepotrebné tovary a služby. Nenechajte sa odradiť a nezabúdajte, že každá, hoci aj malá odložená suma sa počíta. Finančná rezerva vám prinesie istotu do budúcnosti. Začnite sporiť už dnes — budete tak pripravení na neočakávané udalosti po celý život.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.