Ako zostaviť a dodržiavať rozpočet: Návod na tvorbu a dodržiavanie realistického rozpočtu pre rôzne životné etapy

Tvorba a dodržiavanie rozpočtu je kľúčovou súčasťou zodpovedného hospodárenia s financiami. Bez ohľadu na to, v akej životnej etape sa nachádzate, rozpočet vám môže pomôcť dosiahnuť vaše finančné ciele.

Prvý krok k zostaveniu rozpočtu: zadefinujte si vaše finančné ciele

Sem spadajú krátkodobé aj dlhodobé ciele: Čo chcete dosiahnuť? Chcete si kúpiť dom? Ušetriť na dôchodok? Zaplatiť deťom školy? Splatiť dlhy? Keď poznáte svoje ciele, môžete začať plánovať, ako ich dosiahnete.

Druhý krok: sledujte vaše príjmy a výdavky 

Niekoľko týždňov sledujte a dôsledne si zapisujte všetky svoje príjmy a výdavky. Pri výdavkoch zapisujte skutočne všetko — od kávy, oblečenia a potravín až po poistky či splátky úveru. To vám pomôže zistiť, kam vaše peniaze idú a kde môžete ušetriť.

Následne si môžete vytvoriť rozpočet. Ako? Jednoduchý a efektívny systém na rozdelenie vašich financií a naplnenie vašich finančných cieľov je pravidlo 50/30/20. Jeho princíp spočíva v rozdelení vášho príjmu do troch kategórií:

50 % — Základné potreby: Táto kategória zahŕňa všetky výdavky nevyhnutné pre váš život: bývanie, potraviny, doprava, zdravie, poistky či oblečenie. 

30 % — Voliteľné výdavky: Výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné, ale robia váš život príjemnejším: cestovanie, koníčky, kultúra, darčeky.

20 % — Úspory a investície: Na záver potom príprava na budúcnosť. Použite ju na vytvorenie rezervy na nepredvídané výdavky, na splatenie dlhov a na investovanie. 

Teraz už máte vypočítaný a rozdelený svoj mesačný príjem. Čo ďalej? 

Tretí krok: ako rozpočet dodržiavať

Samotné dodržiavanie rozpočtu je tá najťažšia časť, zároveň je však kľúčová pre dosiahnutie vašich cieľov:

  • Pravidelne sledujte a kontrolujte svoje výdavky v každej kategórii
  • Ak je to pre vás komplikované, pomôžte si napr. jednou z aplikácií, ktoré vám pomôžu sledovať výdavky a dodržiavať tak svoj stanovený rozpočet
  • Automatizuje časť týkajúcu sa tvorenia rezervy a investícií
  • Tieto prostriedky by mali odísť na rezervný a investičný účet medzi prvými
  • Ak sa vám podarí rozpočet dodržať, odmeňte sa niečím malým
  • Ak naopak niektorý mesiac rozpočet nedodržíte, nezúfajte; poučte sa z chýb a výsledky sa určite dostavia 

Na záver: potrebná perspektíva

V živote prechádzame cez rôzne etapy a v každej z nich sa naše ciele menia. Buďte preto pripravení upraviť svoj rozpočet a pravidelne prehodnocujte, či stále zodpovedá vašej situácii a cieľom. 

Ak ste študenti, zamerajte sa na sledovanie svojich výdavkov a hľadajte spôsoby, ako ušetriť peniaze na školné, učebnice a iné náklady. Zároveň hľadajte spôsoby, ako zvýšiť svoje príjmy. 

Ako mladí profesionáli sa zamerajte predovšetkým na budovanie úspor, splácanie hypotéky či iných dlhov a v neposlednom rade, začnite investovať. Oveľa ľahšie sa investuje ešte pred príchodom potomkov. Vytvorte si dostatočnú finančnú rezervu, vďaka ktorej si udržíte životný štandard aj pri výpadku príjmov po narodení dieťaťa. Zároveň myslite na dôchodok už v mladom veku. Čím skôr začnete, tým menšie sumy budú stačiť na dosiahnutie vášho cieľa. 

Pre mladých rodičov je kľúčové zamerať svoju pozornosť na vytvorenie rozpočtu, ktorý pokryje všetky potreby vašej rodiny a zároveň zahrnie aj investíciu pre vašich potomkov. Začnite im tak tvoriť rezervu na ich vzdelanie či štart do života. 

A ak sa pomaly chystáte do dôchodku, nezabudnite pár rokov pred odchodom skonzervatívniť vaše investičné portfólio. Vyberajte si iba potrebnú časť a zvyšok prostriedkov stále ponechajte zainvestovaných, aby generovali ďalšie príjmy. Užívajte si zaslúžený dôchodok a venujte čas svojim vnukom a vnučkám, pomáhajte im zlepšovať ich finančnú gramotnosť a odovzdajte im vaše životné skúsenosti s budovaním stabilného investičného portfólia tak, aby aj oni prežili život podľa svojich predstáv. Rovnako ako vy.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.