Aktívne a pasívne investovanie – poznáte v čom sa líšia?

Stretli ste sa už s pojmom aktívna a pasívna správa majetku? Viete aký je medzi nimi rozdiel?

Obe formy majú svojich zástancov a svoje opodstatnenie, ak poznáme ich silné stránky a vieme ich využívať. Na Slovensku zatiaľ drvivá väčšina firiem nedokázala odborne vyrásť na dostatočnú úroveň aby mohli svojim klientom ponúkať aktívnu správu a zameriavajú sa skôr na pasívne investovanie.

Základné rozdiely a použitie

 

Pasívne investovanie vzniklo z potreby vytvoriť jednoduchý, kvalitný a lacný spôsob ako zhodnocovať peniaze. Dopredu zvolená stratégia kopírovania vybraného indexu šetrí nielen personálne náklady, ale zároveň aj poplatky za nákup cenných papierov. Vďaka odstráneniu bariér vo forme minimálnych vkladov a jednoduchosti či už samotného produktu ale aj jeho správy, je táto forma investovania vo svete veľmi obľúbená. Hlavne medzi menšími investormi. Vďaka novým technológiám je dnes dokonca možné realizovať takéto investície cez aplikácie v smartfónoch. Hlavná výhoda – stabilný rast v dlhodobom horizonte je aj zároveň jeho nevýhodou, kedže v období prepadov investícia klesá zároveň s trhom.

Aktívna správa predstavuje tradičnejší prístup k starostlivosti o majetok. Jej hlavným cieľom je napĺňať vysoké požiadavky náročnejšej klientely pri zhodnocovaní voľných prostriedkov. Pri aktívnej správe je veľmi podstatný práve výber spoločnosti, ktorá sa bude o voľné prostriedky starať.  Tí najbohatší väčšinou chcú mať aj tento aspekt úplne pod kontrolou, a preto vytvárajú tzv. family office (voľný preklad: rodinné kancelárie) na správu svojho majetku. Hlavnou výhodou je, že vývoj hodnoty majetku nie je závislý na aktuálnom vývoji na trhoch. Práve naopak, častokrát je možné zarobiť nadpriemerne práve počas období prepadov.

Pre lepšiu názornosť si ukážeme príklady k obom spôsobom investovania. Azda najrozšírenejšou formou pasívnej správy je investovanie do ETF fondov. ETF fondy majú všetky výhody kolektívneho investovania klasických fondov, plus sú lacnejšie a navyše u nás oslobodené od dane po prvom roku. Majú niekoľko jasných favoritov, do ktorých zvyknú klienti investovať. Medzi najrozšírenejšie patrí investovanie do ETF kopírujúcich indexy S&P500, Dow Jones či NASDAQ. Svojich fanúšikov má aj zlato i veľmi široké indexy, zahŕňajúce prakticky celú globálnu ekonomiku. Investovať do nich môžete jednoducho – buď otvorením účtu u niektorého z brokerov, prostredníctvom niekoľkých investičných aplikácií, alebo cez niektorého z lokálnych sprostredkovateľov.

Pri aktívnej správe sú veci komplikovanejšie. Tu sa totiž nebavíme už len o investovaní, ale o celkovej starostlivosti o klientove aktíva. Čo zahŕňa napríklad správu nehnuteľností, daňové a účtovné poradenstvo, oceňovanie podnikov, realitná či developerskú činnosť ale aj služby concierge. Zamerajme sa však na tú časť, ktorú dokážeme porovnávať, a tou je aktívne riadenie investičného portfólia. Podľa veľkosti klientovho majetku zvyknú spoločnosti ponúkať buď predpripravené riešenia, alebo môžu klientovi pripraviť riešenie presne podľa jeho požiadaviek. Takáto správa sa spája s vyššími poplatkami, ktoré by ale mali byť kompenzované práve lepším zhodnotením a vyššou úrovňou služieb.

Ktorú formu zvoliť?

 

Otázka, či investovať aktívne alebo pasívne, nie je súboj lepšieho s horším, ale súboj vhodnosti.  Pokiaľ je Vašim cieľom vytvoriť si finančnú rezervu, zabezpečiť si dôchodok alebo sporiť si na čokoľvek, je pasívna správa práve pre Vás. Takisto pokiaľ nechcete investovať cez sprostredkovateľa, pasívna správa býva bezpečnejšia, pretože si nevyžaduje toľko pozornosti a vedomostí.

Pokiaľ máte väčší objem voľných prostriedkov a chcete s nimi efektívne narábať, tak lepšou voľbou pre Vás je aktívna správa. Umožňuje kratší investičný horizont, dokáže lepšie narábať s rizikom a pri správnom výbere partnera môžu byť výnosy omnoho vyššie. Častou prekážkou aktívnej správy býva práve nutnosť mať dostatočný objem peňazí, aby bolo možné nakúpiť jednotlivé akciové tituly a správne nastaviť váhy v portfóliu.

Wealth Effect Management vznikol s myšlienkou priniesť lepšie finančné produkty všetkým. Preto našim klientom ponúkame obe možnosti investovania. Pre klientov, pre ktorých je vhodnejšia pasívna správa sme vytvorili produkt Save for Tomorrow. Tento produkt investuje do vybraných kvalitných ETF fondov v rámci troch stratégií podľa Vášho investičného profilu. Keďže sa jedná o jednoduché riešenie, môžete si ho uzatvoriť online úplne bez vstupného či výstupného poplatku a s poplatkom za správu maximálne 0,96% ročne.

Pre náročnejších klientov tu máme služby wealth managementu, ktorých jadro u nás tvoria naše vlastné investičné portfóliá. Tieto sú vytvárané a spravované tak, aby prinášali nadštandardný zisk so zachovaním akceptovateľného rizika. Pre porovnanie, najpoužívanejší index S&P500 má priemerný ročný výnos niečo pod 10%, naše portfólio Equity US za posledných 5 rokov rastie ročne v priemere o 19,98%. Tento rozdiel sa ale najviac ukazuje v takých časoch, ako sme zažili tento rok. Doba, kým sa trhy dostanú do pozitívnych čísiel býva dlhšia a výnosy sú skromnejšie. K 4.9. 2020 má preto Save for Tomorrow výnos „iba“ 4,9%, čo s prihliadnutím na okolnosti však vôbec nie je zlé, zatiaľ čo Equity US je dokonca na úrovni +18,75%.

Nech už ste akýkoľvek typ investora, sme si istí, že vo Wealth Effect Management pre Vás nájdeme čo najideálnejšie riešenie, aby ste dokázali so svojimi peniazmi dosiahnuť všetky Vaše ciele.  

 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.