Dividendy — často prehliadaná súčasť investičných rozhodnutí

Keď hovoríme o investovaní, väčšina ľudí sa zameriava na zhodnotenie, riziko či likviditu svojej investície. Pri detailnejšom pohľade na väčšinu investícií sa môže hlavne začínajúcim investorom stať, že sa v množstve čísel a faktov rýchlo stratia. Hoci všetky detaily sú dôležité, dnes si posvietime na častokrát prehliadanú pridanú hodnotu investovania do akcií —dividendy.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dividendy sú akýmsi bonusom k zhodnoteniu, nie je to však tak celkom pravda. Napríklad v 40-tych rokoch minulého storočia predstavovali dividendy až 67 % celkového výnosu S&P500, v 70-tych rokoch to bolo dokonca až 73 %. V priemere tak od roku 1930 dividendy prispeli k výnosnosti indexu S&P500 celými 40 percentami. To je už nezanedbateľný objem, otázkou teda zostáva — môžete urobiť niečo, aby ste túto informáciu správne využili a ovplyvnili tak svoje portfólio?

Začnime od základov

Pre lepšie pochopenie toho, ako môžete ako investori pracovať s dividendou, si musíme najskôr povedať aspoň základy toho, čo dividendy vlastne sú a ako fungujú.
Základným cieľom akejkoľvek firmy je tvoriť zisk. Tie, ktorým sa to darí, pred sebou následne majú otázku, ako s týmto ziskom naložiť. Možností majú viacero, pričom tie hlavné pre nás sú dve – vyplatiť zisk akcionárom ako dividendu alebo ho reinvestovať do ďalšieho rozvoja spoločnosti. Zväčša platí, že mladšie spoločnosti zvyknú skoro celý alebo aj celý zisk reinvestovať do ďalšieho rozvoja a staršie spoločnosti sú otvorenejšie vyplácaniu dividend.

Pomer vyplatenej dividendy k celkovému zisku slúži analytikom ako nástroj pre lepšie pochopenie smerovania spoločnosti. Spoločnosti, ktoré vyplácajú menšiu časť zisku akcionárom, používajú voľnú hotovosť na ďalší rozvoj, napríklad formou investície do rozšírenia výroby, akvizíciu či inovácie. Nech už ho preinvestujú akokoľvek, tento krok by mal viesť k zvýšeniu hodnoty spoločnosti a jej akcií. Investori teda pozerajú na rozhodnutie ohľadom distribúcie zisku buď v rovine vyplatených dividend alebo v rovine potenciálneho zvýšenia hodnoty spoločnosti. Keďže veľké množstvo spoločností zvykne časť zisku vyplácať a časť reinvestovať, je lepšie ponechať vyhodnocovanie týchto aspektov, reakciu trhu a celkového komplexného vplyvu na vašu investíciu na odborníkov.

Ako by mali dividendy vplývať na vaše rozhodnutia

Začínajúci investori a tí, ktorí sú v počiatočných fázach budovania svojho majetku, by mali pri výbere svojej investície prioritizovať dodržanie rizikového a časového profilu. V rámci dostupnejších foriem investovania, ako sú ETF fondy, je vhodné porovnávať celkovú výkonnosť.

Samozrejme, aj v tomto prípade môžete ťažiť z dividend. Ako sme si už povedali, tie sú zodpovedné za celých 40 % výkonnosti indexu S&P500 za posledných 90 rokov. Ak by ste teda chceli ťažiť z dividendového výnosu, môžete si vybrať jeden zo špecializovaných ETF fondov zameraných práve na spoločnosti vyplácajúce čo najvyššie dividendy.

Investori zaujímajúci sa o aktívnu správu majetku a sofistikovanejšie formy investovania, môžu dividendy využiť na zefektívnenie svojej investície hneď niekoľkými spôsobmi. Ak sme sa na začiatku článku pozerali na dividendy v pomere k zisku, ďalší dôležitý faktor pre investora je pomer vyplatenej dividendy k cene akcií. Práve tento pomer určuje koľko výnosu z investovaných peňazí vám daná dividenda prinesie. Investori, ktorých zaujíma výnos z dividend, by sa preto nemali pozerať na to, akú časť zisku spoločnosť vypláca, ale akú výšku dividendy dostane za každú zakúpenú akciu.

Dnes však na trhoch málokedy nájdeme spoločnosť, pri ktorej by sme mohli uvažovať o návratnosti celej investície iba cez dividendový výnos. Dividendový výnos v spoločnostiach zahrnutých v indexe S&P500 sa totiž aktuálne pohybuje medzi 2 a 5 %. Takisto treba mať na pamäti, že pokiaľ spoločnosti investujú veľkú časť svojho zisku do vyplácania dividend, zostane im menej peňazí na rozvoj spoločnosti, čo môže mať hlavne z dlhodobého hľadiska negatívny dopad na ekonomické výsledky spoločnosti a ultimátne aj na vývoj hodnoty jej akcií.

Načasujte svoje investície pre zlepšenie výkonnosti

Existuje jeden spôsob ako môžete využiť dividendy vo svoj prospech jednoducho a účinne — stačí venovať pozornosť načasovaniu vašej investície. Na každé vyplatenie dividendy sú naviazané tri dátumy: dátum vyhlásenia, dátum záznamu a dátum vyplatenia. Tento proces funguje tak, že spoločnosť na dátum vyhlásenia vyhlási výšku dividendy, ktorá bude k dátumu záznamu vyplatená akcionárom. To znamená, že pokiaľ dátum záznamu bude napríklad 8. marec a vyplatenia 15. jún, nemusíte akcie držať do júna. Aj keď ich predáte napr. 9. marca, dividenda vám bude vyplatená. Ak teda plánujete svoje portfólio alebo jeho časť odpredať, informujte sa najskôr, či v blízkej budúcnosti nebudú spoločnosti v ňom zahrnuté vyplácať dividendy a zvážte prípadný odpredaj až po dátume záznamu.

Pokiaľ budete tieto informácie sledovať a máte voľné finančné prostriedky, môžete tiež načasovať nákup akcií tak, aby ste stihli participovať na výnose z najbližších dividend. Pri ich vyplácaní sa totiž neberie do úvahy, ako dlho akcie vlastníte — podstatné je iba vlastniť ich v deň záznamu.

Keďže investovanie je komplexná záležitosť a na konečný výnos vplývajú desiatky faktorov, odporúčame vám prebrať všetky alternatívy s odborníkmi, ktorí vyhodnotia kľúčové aspekty a budú vám vedieť odporučiť investíciu, ktorá naplní vaše očakávania.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.