Frakčné obchodovanie – investujte efektívne

Slovenskú novinku pre našich klientov prinášame so zámerom zefektívniť investovanie. Práve efektivita je pri správe majetku klientov veľmi kľúčovým faktorom s priamym vplyvom na konečné zhodnotenie. Frakčné obchodovanie je teda vítaným nástrojom ako zabezpečiť klientom rýchlejšie a flexibilnejšie investovanie.

Ako investor mám voľné finančné prostriedky, za ktoré chcem nakúpiť cenné papiere. Väčšinou, ale nemám presnú sumu v hodnote celých kusov cenných papierov a teda mi určitá hotovosť zostáva na účte. Túto hotovosť môžeme považovať za neefektívne využitú, pretože namiesto toho, aby sa zhodnocovala vo forme aktívnej investície čaká, kým budem mať ďalšie voľné finančné prostriedky. Pri väčších investíciách to nemusí byť spravidla veľký problém, pretože sa s určitou hotovosťou počíta aj pri investičnej stratégií. Pri investičnom sporení však táto neefektivita môže investora pri dlhom horizonte stáť nemalé prostriedky.

Ako funguje

Na prvý pohľad je frakčné obchodovanie jednoduchý koncept. Najlepšie si ho vysvetlíme na príklade pravidelného investičného sporenia. Ako klient, každý mesiac posielam na svoje sporenie Save for Tomorrow 100 €, no cena jedného cenného papiera vo forme ETF nie je presne v tejto hodnote. Povedzme, že jeden CP stojí 80 €, v takom prípade by mi zostávalo na účte každý mesiac 20 € a o 4 mesiace by som mohol nakúpiť o ďalší cenný papier navyše. Vďaka frakčnému obchodovaniu dokážeme ako obchodník s cennými papiermi zobrať aj týchto 20 €, pripojiť ich k prebytočnej hotovosti iných klientov a nakúpiť cenné papiere navyše. Vďaka tomu mám ako klient nakúpené ihneď za celých 100 €.

                Keďže investičné sporenie využíva na svoju efektivitu hlavne zložené úročenie pracujúce počas dlhodobého investičného horizontu, práve takéto zefektívnenie dokáže mať dramatický dopad na výslednú sumu. Najviac to pocítia klienti s nižšími pravidelnými vkladmi, ktorí by bez frakčného obchodovania čakali na zainvestovanie prostriedkov aj niekoľko mesiacov. Práve preto sme priniesli frakčné obchodovanie najskôr pre investičné sporenie Save for Tomorrow.

                Frakčné obchodovanie, samozrejme, plánujeme priniesť aj pre exkluzívnejšie produkty riadených portfólií. Jeho využitie pri týchto produktoch bude slúžiť hlavne na sprístupnenie týchto produktov širšiemu spektru klientov. Tieto portfóliá majú totiž optimálnu investíciu nastavenú pomerne vysoko, čo vytváralo bariéru pre vstup nových investorov, či lepšiu diverzifikáciu aj pri menšom objeme majetku.

Ako ho môžem využívať

Každý, kto investuje cez WEM Save for Tomorrow, automaticky využíva výhody frakčného obchodovania bez toho, aby si ho musel akokoľvek aktivovať alebo oňho žiadať. Takisto, nezvyšuje náklady, nie je nijako spoplatnené, ani nevyžaduje z klientovej strany žiadnu pozornosť. Vďaka tomu môžeme povedať, že je to „game-changer“ pre všetkých, ktorí chcú investovať efektívne a dosiahnuť čo najlepší výnos na svojej investičnej stratégií.

                Všeobecné čísla o výkonnosti stratégií častokrát nehovoria celý príbeh. Či sa jedná o nadštandardné služby a know-how, ktoré našim klientom dávame, alebo zhmotnenie reálneho lepšieho zhodnotenia ich portfólia, práve vďaka nástrojom ako frakčné obchodovanie, naši klienti sa vždy môžu spoľahnúť, že peniaze majú v správnych rukách.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.