Emočná horská dráha

Prepady na trhoch, ktoré sme zažili od začiatku roka, nepochybne otestovali žalúdok aj tých najskúsenejších investorov. Počas takýchto náročných období môžu emócie ľahko ovplyvniť náš pohľad na stanovené finančné ciele — a následkom toho môžeme na základe krátkodobých fluktuácií ľahko robiť unáhlené rozhodnutia s nádejou, že sa vyhneme ďalším poklesom. V takom prípade si však väčšinou neuvedomujeme, že omnoho náročnejšie ako aktuálne poklesy môže byť vykompenzovať neskôr sériu nešťastne načasovaných rozhodnutí. 

Keď ide o investičné rozhodnutia, emócie nám niekedy môžu zatieniť fakty a čísla. Turbulentné obdobia sú dobrý príklad — počas nich nám pri sledovaní našich portfólií môžu emócie zúžiť fokus iba na krátkodobé výsledky a odvrátiť tak naše sústredenie od dlhodobých finančných cieľov — teda presne toho, kvôli čomu sme svojho času naše portfóliá vlastne zostavili.

Znamená to, že by sme sa na našej investičnej ceste mali zo všetkých síl snažiť skrývať či ignorovať emócie? Veríme tomu, že nie. Emócie musíme brať do úvahy, nakoľko vyrastajú z našich presvedčení týkajúcich sa peňazí. Koniec koncov, peniaze sú veľmi osobnou záležitosťou a emócie sú súčasťou ľudskej nátury. 

Nemyslíme si preto, že by emócie by mali byť ignorované či skrývané — naopak veríme, že sú dôležitou súčasťou akéhokoľvek investičného plánu od samého začiatku, teda pri definovaní finančných cielov. Aby sme totiž pochopili, prečo si investori stanovujú svoje konkrétne ciele, je potrebné pochopiť ich emócie a psychológiu.

Ako teda majú investori zvládať svoje emócie v prípade, že hodnota ich portfólia klesá? Kľúčové pre zodpovedanie tejto otázky je porozumenie toho, že úspech akéhokoľvek investičného portfólia spočíva v jednom: v naplnení určených finančných cieľov. 

Ako môžeme vidieť na obrázku vyššie, zatiaľ čo emócie sa spolu vývojom na trhoch môžu meniť, ciele a plány bývajú spravidla pevne ukotvené. Ak teda chceme zistiť, či zmeny hodnoty nášho portfólia skutočne ohrozujú jeho dlhodobý vývoj, musíme v prvom rade preskúmať a prípadne zrevidovať ciele, ktoré sme si pôvodne určili.

S týmto nám môže dobre pomôcť niekoľko jednoduchých otázok, ktoré nám pomôžu lepšie vyhodnotiť naše finančné ciele:

  • Za akým účelom bolo toto portfólio pôvodne vytvorené?
  • Sú moje finančné ciele rovnaké, ako boli predtým?
  • Naozaj zmena hodnoty mojej investície ovplyvnila moje finančné ciele?

V ďalšom kroku je potom dôležité vyhodnotiť časový horizont a vašu toleranciu rizika — dva kľúčové parametre, ktoré ovplyvňujú naše investície. Dá sa to urobiť jednoducho tak, že sa sami seba spýtame:

  • Je môj investičný horizont v súčasnoti rovnaký, ako bol v dobe, keď bolo portfolio vytvárané? 
  • Je moje portfolio v súlade s mojou toleranciou rizika? 

To najdôležitejšie, čo sa dozvieme pri zodpovedaní týchto otázok je, že nám pomôžu vyhnúť sa úzkej perspektíve ovplyvnenej krátkodobými fluktuáciami. 

Zodpovedanie týchto otázok nám potom poskytne jeden kľúčový výsledok:

Pomôže nám vyhnúť sa zavádzajúcemu zúženiu pozornosti iba na krátkodobé fluktuácie a prinavráti nás k zdravej a potrebnej dlhodobej perspektíve. 

Z toho na záver vyplývajú 2 kľúčové zhrnutia a odporúčania:

  • Čo je prospešné robiť častejšie
  • Čo je prospešné robiť menej často

Čo je prospešné robiť častejšie:

Vždy odporúčame: Je veľmi prospešné častejšie hovoriť so odbornými poradcami, ktorí majú skúsenosti so spravovaním finančných portfólií v predchádzajúcich trhových cykloch.

Čo je prospešné robiť menej často:

Sledovať svoje portfólio. Pomôže vám to zmierniť emočný nápor pri trhovej volatilite a tiež vám to pomôže udržať si potrebnú dlhodobú perspektívu. 

Naše odporúčanie na úplný záver:

Dobrý spôsob, ako sa vyhnúť unáhleným a škodlivým emočným rozhodnutiam, je zveriť svoje peniaze spoľahlivému správcovi investícií.

Takýto správca má nielen podstatne väčšiu sumu skúseností a potrebnú perspektívu — jeho pridanou hodnotou je aj to, že vám vie v náročných časoch poradiť a zastaviť vás pred chybnými krokmi, ktoré by na dlhé roky mohli negatívne ovplyvniť budovanie a zveľaďovanie vášho bohatstva. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.