Diverzifikácia a dobrá návratnosť: Prečo sa upriamiť na akciový index S&P 500?

Trhový akciový index S&P 500 sleduje aktíva top amerických firiem. Jeho obrovskou výhodou je, že akcie patria spoločnostiam z rôznych sektorov. Pre aké ďalšie benefity sa oplatí na S&P 500 upriamiť?

V roku 1957 finančná spoločnosť Standard & Poor’s založila trhový akciový index S&P 500. Ten sleduje výkonnosť aktív 500 veľkých amerických spoločností.

Najväčšie zastúpenie majú informačné technológie (Facebook, Microsoft), starostlivosť o zdravie (Johnson & Johnson) a finančný sektor (JP Morgan Chase).

V súčasnosti je trhová kapitalizácia indexu S&P 500 23,5 trilióna dolárov, čo znamená, že pokrýva až 80 % amerického akciového trhu.

A hoci sa do indexu ako takého investovať nedá, vyberte si investičné portfólio, v rámci ktorého sa nakupujú rovnaké aktíva, a tým sa kopíruje výkonnosť indexu.

Benefity

A už samotné porovnávanie portfólií je jednou z výhod. Index S&P 500 má v rámci trhu široký záber spoločností s vysokou kapitalizáciou, a preto je vhodnou referenčnou hodnotou (benchmarkom) pre individuálne portfóliá.

Okrem toho je dôležité povedať, že každý štvrťrok sa zloženie spoločností aktualizuje a príslušný výbor určuje, ktoré spoločnosti sa môžu zaradiť do indexu. Pri výbere sa prihliada na veľkosť spoločnosti, likviditu a sektorové zaradenie.

A keď už hovoríme o sektorovom zaradení, index S&P 500 zoskupuje aktíva spoločností z rôznych odvetví, pričom zastúpenie spoločností závisí od súčasného hospodárstva a ekonomiky.

Ako sme už spomínali, najväčšie zastúpenie majú prosperujúce sektory, ako technológie, zdravotníctvo a financie. Okrem nich sa v indexe združujú aj aktíva z oblasti priemyslu, nehnuteľností, energetiky či komunikačných služieb.

Na rozdiel od indexu Dow Jones Industrial Average, ktorý združuje len 30 spoločností, sa S&P 500 vyznačuje slušnou diverzifikáciou. To v praxi znamená, že aj portfóliá, ktoré jeho výkonnosť kopírujú, sú dostatočne diverzifikované.

V prípade indexu S&P 500 sa diverzifikácia priaznivo odráža na jeho výkonnosti. Na konci roku 2019 bola jeho návratnosť na úrovni +28,88 %.

Plusové čísla súvisa aj s tým, že súčasťou indexu sú silní hráči z oblasti high-tech, ktorí pôsobia celosvetovo. Za všetkých spomenieme Facebook, Netlix, Google, Amazon či Apple.

Navyše, najnovšie ekonomické údaje naznačujú pokračovanie hospodárskeho rastu, vďaka čomu by mal rásť aj výkon indexu S&P.

Na čo si dať pozor

Je pravda, že S&P 500 patrí medzi najprogresívnejšie trhové indexy. No tým, že sa rozhodnete investovať do aktív spoločností, ktoré sa v ňom združujú, sa všetko nekončí. 

Keďže S&P sa upriamuje len na akcie amerických spoločností, sledujte aj zahraničné trhy (Čína, India).

Rovnako sledujte výkon dlhopisových indexov. Platí totižto, že ak začnú stúpať akcie, dlhopisy klesajú. Dlhopisy sa takisto podpisujú pod časť likvidity, ktorá udržuje efektivitu americkej ekonomiky.

Ak chcete kupovať akcie z indexu S&P 500, všeobecne sa popri tom odporúča nasmerovať aspoň 10 % zo všetkých investícií do komodít, napríklad zlata.

Dôvodom je fakt, že ak ceny akcií začnú klesať, komodity majú tendenciu udržiavať si dlhšie svoju hodnotu.

V spojitosti s indexom S&P vás chceme upozorniť, že jeho výkonnosť sa odhaduje v dlhšom časovom horizonte. Preto aby sa vaše investície čo najviac priblížili k jeho výkonu, musíte investovať na dlhšie časové obdobie.

Napokon nezabudnite ani na to, že benchmark indexu S&P ovplyvňuje predovšetkým prvých 50 spoločností, ktoré predstavujú viac ako polovicu hodnoty indexu.

Je preto prínosné sledovať, ktoré spoločnosti to sú, prípadne aké iné spoločnosti do indexu pribúdajú.

Ak si na toto všetko sami netrúfate, oslovte odborníkov na financie zo spoločnosti WEM. Súčasťou ich výberu je aj aktívne riadené portfólio WEM Balanced, ktoré pri optimálnych rizikách investuje do popredných amerických aktív.

A ako zrejme tušíte, výkonnosť tohto portfólia finančníci porovnávajú s indexom S&P 500. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.