Wealth management na celý život — čísla, dôkazy, konkrétne služby, produkty a výsledky 

Viac ako 5 000 klientov, 15 rokov na trhu — to všetko sú dôležité čísla. Keď však ide o peniaze, majetok a to, čo všetko bohatstvo so sebou prináša, je dôležité hovoriť čo najkonkrétnejšie — aké nástroje využívame, čo vieme doručiť a aké výsledky dosahujeme. Napokon — zveriť niekomu peniaze znamená zveriť mu dôveru a svoju budúcnosť.  

Ako sme uviedli v predchádzajúcom článku, náš prístup k budovaniu majetku sa dá najlepšie zhrnúť v 2 bodoch:

1. Pri wealth managemente nejde o peniaze ako také — ide o to, čo našim klientom umožňujú.

2. Wealth management je na celý život. 

Pozrime sa teda na to, ako vyzerá wealth management v priebehu života vo všetkých jeho fázach:

 • Úvodné budovanie bohatstva
 • Jeho následné zveľaďovanie
 • Priebežná ochrana bohatstva
 • A napokon jeho odovzdanie 

Budovanie bohatstva — výkonné zhodnotenie, žiadne nezmyselné poplatky a frakčné obchodovanie

Ak s budovaním bohatstva začínate, je niekoľko vecí, ktoré ešte nikto nevymyslel lepšie:

Je jednoducho potrebné investovať vaše peniaze čím skôr, nechať ich dobre zhodnocovať — a nenechať sa na poplatkoch pripraviť o roky sporenia. 

Ako to teda vyzerá v našom prípade?

Špecificky pre položenie základov bohatstva sme zostavili naše investičné sporenie Save For Tomorrow.

Medzi jeho najdôležitejšie elementy patrí:

 • 0 € vstupný poplatok, pretože nezmyselné (a, žial, na slovenskom trhu stále veľmi rozšírené) vstupné poplatky vás v dôsledku vedia ľahko pripraviť a celých niekoľko rokov sporenia. Čítali ste to správne — o niekoľko rokov vášho pracného sporenia. 
 • Žiadna viazanosť, vďaka čomu viete vkladať a vyberať ľubovoľné sumy, bez poplatkov.
 • Flexibilita vo vašich vkladoch — jednoducho môžete investovať viac alebo menej, podľa vašich okolností, hlavne však prosím investujte konzistentne a dlhodobo.
 • Výnosy až 9,54 % ročne, podľa vami zvolenej investičnej stratégie.
 • Automatické využívanie tzv.“frakčného investovania”, čo jednoducho znamená, že aj pri menších vkladoch vaše peniaze začnú pracovať skôr, budú pracovať dlhšie a tým pádom lepšie tvoriť vaše bohatstvo. 
 • Investovanie do ETF fondov, pretože je to výkonný a efektívny nástroj s dôležitou výhodou — neplatíte žiadnu daň z vášho výnosu. 

Čo to všetko znamená spolu?

Vyššie výnosy + skoršie investovanie + 0% daň z vašich výnosov + žiadne zbytočné poplatky = viac peňazí pre vás a vašu budúcnosť.

Toto všetko je teda dobrý základ.

Čo je potom ďalší krok?

Zveľaďovanie bohatstva — aktívna správa, investičný plán na mieru, osobný prístup, doplnkové služby wealth managementu — a nadštandardné zhodnotenie

Akonáhle sa od budovania majetku posunieme k jeho ďalšiemu zveľaďovaniu, objavujú sa ďalšie rozmery wealth managementu, ktoré získavajú na dôležitosti. 

Investičné plány zostavené presne na mieru podľa vašich plánov a ambícií, osobný prístup, široká škála služieb wealth managementu, ktoré vám dávajú viac priestoru vychutnať si všetky možnosti, ktoré vám bohatstvo prináša, rozsiahla ponuka portfólií — o tom všetkom by sme mohli dlho hovoriť. V tomto článku sa však sústredíme na konkrétne čísla a výsledky, preto ten najdôležitejší bod pri zveľaďovaní majetku je: aktívna správa a nadštandardné zhodnotenie

To je totiž tá kľúčová zložka toho, ako sa vám podarí zabezpečiť si lepšiu budúcnosť a s ňou ten hodnotný a zmysluplný život podľa vašich predstáv. 

Ako to teda môže vyzerať v praxi? 

Dobrý príklad sme uviedli v jednom z našich článkov:

Aktívna správa totiž môže znamenať rozdiel medzi tým, či napríklad za 6 rokov na svojej investícii zarobíte o  182 750 € viac — alebo sa naopak o tých 182 750 € necháte pripraviť

Nie je to tiež náhodné číslo, vychádzame z konkrétnych výsledkov v tomto modelovom príklade: 

 • Investovaná suma: 100 000 €
 • 6-ročné zhodnotenie pri pasívnej správe: Priemerné ročné zhodnotenie 9,54%, celkové zhodnotenie 72,72%, výsledná suma 172 720 € (pri investovaní do fondu iShares S&P500 EUR Hedged UCITS ETF, jednej z populárnych možností na Slovensku).
 • 6-ročné zhodnotenie pri AKTÍVNEJ správe: Priemerné ročné zhodnotenie 23,54%, celkový 6-ročný výnos 255,47%, výsledná suma 355 470 €(pri investovaní do nášho vlajkového portfólia WEM Equity US).
 • Rozdiel v zhodnotení aktívna vs. pasívna správa: +182 750 € za 6 rokov

Zveľaďovanie bohatstva však nie je zďaleka to, kde naše služby wealth managementu končia. Krízy, pandémie, prepady na trhoch, to všetko zdôrazňuje dôležitosť ďalšej oblasti: 

Ochrana bohatstva — stabilné portfóliá pre ochranu majetku, poradenstvo a právne služby pre udržanie nadobudnutého štandardu a možností 

Zdravou a potrebnou zložkou wealth managementu je samozrejme aj dôkladná starostlivosť a ochrana existujúceho majetku — tak, aby mohol naďalej slúžiť svojmu účelu a pomohol vám udržať si doterajšie možnosti a komfort, na ktorý ste boli zvyknutí. 

Ochrana v našom podaní znamená, tak ako vo všetkých častiach wealth managementu, predovšetkým komplexný prístup. Samotná ochrana totiž začína už pri úvodnom zostavení individuálneho investičného plánu, ktorý odzrkadľuje vaše konkrétne podmienky (napr. vek, toleranciu rizika), plány a ambície a podľa toho následne diverzifikuje vašu investíciu tak, aby sme dosiahli optimálne nastavenie očakávaného výnosu a rizika. 

Súčasťou diverzifikácie potom môže byť aj investovanie časti prostriedkov do konzervatívneho portfólia, napr. WEM Safe Haven

V konečnom dôsledku však ochrana vášho majetku nespočíva iba na konkrétnych portfóliách — významne väčší podiel na výsledku má naša aktívna správa, neustála kontrola a prípadné prehodnocovanie a úpravy portfólií, ak si to situácie vyžaduje.

To je to, čo pre nás znamená “starať sa o vaše peniaze ako o naše vlastné”. 

Tým sa dostávame na záver, k poslednej fáze wealth managementu:

Odovzdanie bohatstva — poradenstvo, právne zastrešenie, príprava a sprevádzanie pre správne odovzdanie bohatstva ďalším generáciám

Bez ohľadu na to, či ide o váš osobný majetok alebo či vediete rodinnú firmu, skôr či neskôr budete aj vy čeliť dôležitému a náročnému rozhodnutiu — ako vami vybudované a roky zveľaďované bohatstvo odovzdať tak, aby slúžilo ďalším generáciám. 

Správne odovzdanie nadobudnutého majetku je komplexný proces, ktorý vo Wealth Effect Management okrem pomerne zjavných oblastí a služieb, ako je napr. právne zastrešenie, zahŕňa aj služby, ktoré sú menej zjavné a často opomínané — ako napr. zabezpečenie potrebného vzdelania následníkov a ich včasné a dôkladné zapojenie do celého procesu odovzdania.

V skutočnosti sú to však často práve tieto menej zjavné aspekty odovzdania majetku, ktoré majú napokon zásadný dopad na to, ako a či váš majetok alebo rodinná firma budú naďalej rásť a prosperovať. 

Vzhľadom na závažnosť, náročnosť a komplexitu celého procesu odovzdania sme naše služby v tejto oblasti združili do WEM Family Governance Services.

Toto uzatvára celý kruh služieb a celý tento stručný prehľad toho, ako napĺňame náš slub a náš záväzok voči našim klientom: 

Byť s nimi po celý život. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.