Ako Európska centrálna banka pomáha ekonomikám

Cieľom Európskej únie nie je len využiť centralizovaný trh na zefektívnenie rozvoja európy. Vytvorenie spoločného trhu, spoločnej meny a Európskej centrálnej banky má dodať všetkým štátom väčšiu istotu a efektivitu pri boji so situáciami, ako je kríza spôsobená koronavírusom. Nejeden človek sa dnes ale môže pýtať, ako nám ECB dokáže pomôcť? Aké kroky podniká? Poďme si priblížiť plán, ktorý momentálne ECB pre krajiny pripravila a ako ich chce implementovať.

 

Šesť pilierov pomoci

Plán ECB jasne ukazuje, že potencionálne dopady na ekonomiku eurozóny neberie na ľahkú váhu. Obrovský objem prostriedkov, ale aj ochota použiť všetky dostupné páky a nástroje dokazuje, že jej cieľom je nielen zmiernenie dopadu na ekonomiky, podnikateľov a občanov, ale zároveň aj čo najrýchlejšie zotavenie a návrat k rastu a rozvoju ekonomík.

Za týmto účelom pripravila ECB šesť základných pilierov pomoci, ktoré majú zabezpečiť oporu štátom, bankám, podnikateľom aj občanom v celej EU.

  • Pomoc ekonomike absorbovať šok terajšej krízy
  • Udržať dostupnosť pôžičiek
  • Podporiť prístup k pôžičkám pre firmy a domácnosti
  • Zabezpečiť, aby krátkodobé vplyvy nebránili poskytovaniu úverov
  • Zvýšenie bankových kapacít pre pôžičky
  • Udržanie finančnej stability cez medzinárodnú spoluprácu

Na mieste je otázka, prečo sa centrálne banky ako ECB alebo americký FED zameriavajú na úvery. Úvery sú pre niečo ako kyslíkom ekonomiky. Keďže svetová ekonomika bola pred príchodom koronavírusu zdravá a firmy fungovali dobre, centrálne banky si uvedomujú, že najpodstatnejšie je pomôcť firmám s krátkodobými výpadkami príjmov – zabezpečiť aby sa neudusili. Výpadky môžu byť spôsobené pozastavením výroby, zatvorenými prevádzkami ale aj nezaplatenými faktúrami od odberateľov. Za normálnych okolností si firmy nedokážu požičať prostriedky aby takýto výpadok vykrili a preto centrálne banky poskytli záruky a hotovosť na zabezpečenie proti bankrotom, ktoré by mohli takéto firmy vyhlásiť. Vďaka tomu udržia nielen pracovné miesta, ale zároveň podporia spotrebu obyvateľstva, pretože firmy nepocítia problémy s „cashflow“ vďaka prostriedkom, ktoré budú schopné splatiť, keď sa ekonomika opäť otvorí.

„Mimoriadne časy si vyžadujú mimoriadne kroky. Náš záväzok voči euru je neobmedzený. Sme odhodlaní využiť celý potenciál našich nástrojov v rámci nášho mandátu. “

Christine Lagarde – Prezidentka ECB

Kam mieria peniaze

Cieľom programu na núdzové nákupy v hodnote 750 miliárd EUR (PEPP) je znížiť náklady na prijaté úvery a pôžičky v eurozóne. Toto by malo zase pomôcť občanom, firmám a vládam získať prístup k finančným prostriedkom, ktoré môžu potrebovať na zvládnutie krízy. Tento program dopĺňa programy nákupu aktív, ktorý existuje od roku 2014.

V tomto programe ECB kupuje niekoľko rôznych druhov majetku. Napríklad nákupom dlhopisov priamo od bánk sprístupňuje viac finančných prostriedkov, ktoré môžu požičiavať domácnostiam alebo podnikom. Môže tiež kúpiť dlhopisy spoločností, čo im poskytuje ďalší zdroj úverov. Oba typy nákupov pomáhajú zvyšovať výdavky a investície s cieľom podporovať hospodársky rast.

Aby pôžičky boli efektívne, je podstatné aby boli dostupné, preto ECB udržuje kľúčové úrokové sadzby na historických minimách. Vďaka tomu sú pôžičky, ako napríklad hypotekárne úvery dostupné pre väčšie množstvo občanov, čo má za cieľ motiváciu aby neprestali nakupovať nehnuteľnosti, čo by malo za následok zmrazenie realitného trhu.

 

Prístupnejšie pôžičky

ECB zvýšila množstvo peňazí, ktoré si banky môžu požičať, a uľahčila im požičiavanie konkrétne na poskytovanie pôžičiek tým, ktorí sú najviac zasiahnutí šírením vírusu, vrátane malých a stredných firiem. Jedným zo spôsobov, ako uľahčili poskytovanie pôžičiek, je zmiernenie našich štandardov pre kolaterál, ktorý banky ECB poskytujú ako formu poistenia, keď si od nej požičiavajú.

Takisto dočasne rozšírila zoznam aktív, ktoré môžu banky použiť ako kolaterál. S opatrením, ktoré uplatňuje pri určovaní hodnoty týchto aktív, je tiež menej prísna.

V období veľkej neistoty môže byť pre banky ťažšie zabezpečiť finančné prostriedky na krátkodobé potreby. Cieľom ECB je pomôcť vyrovnať sa s dočasnými problémami s financovaním pre solventné banky tým, že ponúka okamžité možnosti pôžičiek za výhodné ceny. Táto podpora pomáha bankám naďalej poskytovať pôžičky občanom a firmám v núdzi.

Všetci ekonómovia, či už v Európe, ale aj vo zvyšku sveta pracujú na čo najrýchlejšom odstránení následkov, ktoré môže pandémia spôsobiť. Vďaka rýchlosti a rozsahu prijatých opatrení veria, že túto krízu prekonáme v rekordne krátkom čase a vrátime sa naspäť do ekonomického rastu.

Väčšine obyvateľov to ale prinieslo rázne pripomenutie dôležitosti tvorenia finančnej rezervy, aby pri najbližšej kríze mali dostatok prostriedkov na zabezpečenie krátkych výpadkov príjmov, prípadne zhoršenia situácie. Ak ste sa ešte nerozhodli, ako si tú svoju budete tvoriť, alebo hľadáte naozaj efektívny spôsob jej tvorby, ozvite sa nám TU a radi Vám poradíme.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.