Ekonomický rast cez inovácie

Všade na svete sa ľudia každý deň snažia o zlepšenie svojej životnej situácie. Pre ekonómov bola otázka ako zlepšiť ekonomickú situáciu krajiny vcelku jednoduchá. Zvýšiť ekonomické výstupy sa dá totiž len dvoma základnými spôsobmi – buď zvýšiť objem vstupov, alebo vďaka efektivite zlepšiť pomer výstupov pri zachovaní rovnakého počtu vstupov. Druhú možnosť poznáme pod menom inovácia a vďaka nej aj menšie ekonomiky dokážu súperiť s národmi, ktoré majú neporovnateľne viac nerastných surovín a pracovnej sily.

 

Podpora výskumu

Predpokladom pre vytvorenie potenciálu krajiny rásť vďaka inováciám je kvalitné školstvo a voľný pracovný trh. Vďaka nemu vyrastajú nové generácie, kde sa obyvatelia môžu uplatňovať na pozíciách, ktoré sú pre nich najmotivujúcejšie. Najviac nových objavov môžete totiž nájsť tam, kde niekto veľmi zanietený dokáže uplatniť svoje znalosti v odbore, ktorý je zároveň jeho obľúbenou činnosťou. Taká Marie Curie-Sklodowska by napriek svojmu géniovi iba ťažko našla motiváciu zlepšiť spaľovací motor alebo vynašla internet.

Umožniť vzdelávanie a umožniť nadaným ľudom ale stojí nemalé peniaze. Napriek tomu, že v histórií máme veľa dôkazov, od starovekých ríš až po moderné svetové veľmoci, ako inovácie posúvali národy na výslnie sveta, nájsť politickú podporu pre vedu a výskum je prekvapivo náročné. Preto aj astrofyzik Neil deGrasse Tyson opisuje obdobie studenej vojny ako jedno zo zlatých období Spojených štátov amerických čo sa výskumu týka. Vďaka politickej dôležitosti predbehnúť Sovietsky zväz vo všetkých ukazovateľoch a honbou za vojenskou prevahou dokázala vláda USA podporovať vedu a výskum peniazmi, ktoré ich nakoniec dostali až na Mesiac.

Nakoniec, veľké množstvo vojenských objavov z tohto obdobia využívame dnes aj v civilnom živote a zmenili fungovanie sveta na nepoznanie. Číslo jedna s veľkým náskokom má samozrejme internet. Jeho pôvod siaha do 60 rokov minulého storočia, kedy jeho predchodca vznikol pod menom ARPANET, ako projekt ministerstva obrany USA. V tom istom období sa začal formovať základ iného, no dnes rovnako rozšíreného systému – GPS. Ten tiež pôvodne slúžil výhradne armáde a napriek tomu, že dnes ho môžeme využívať všetci, jeho najpresnejšiu úroveň má naďalej výhradne vo využívaní armáda USA.

Samozrejme úroveň využívania týchto objavov, akú poznáme dnes, si vyžadovalo mnoho ďalších inovácií, či už verejného alebo súkromného sektora. Ukazuje ale, ako dokáže niekoľko desaťročí podpory výskumu zmeniť svet na nepoznanie, vytvoriť dovtedy nepredstaviteľné formy podnikania a zlepšiť život nie len v krajine pôvodu, ale po celom svete. Takže keď si nabudúce objednáte UBER, alebo zapožičiate kolobežku pár klikmi na smartfóne, môžete pouvažovať, aké možnosti sa nám dokážu otvoriť, ak sa aj štáty zamerajú na pokrok.

 

 

Inovácie v podnikaní

Aj inovácie na firemnej úrovni dokážu meniť svet. Rozhodnutia malej skupiny ľudí, dokážu taktiež zmeniť smerovanie ekonomík a vďaka kúpnej sile a rozhodnutiam, ktoré tovary či služby budeme podporovať, robia aj z nás tvorcov budúcnosti. Každá firma totiž pri svojom výskume pozerá hlavne na to, akú konkurenčnú výhodu dokáže získať. Či už vo forme väčšieho zisku, alebo zväčšenia trhového podielu.

Keď sa spoločnosť Apple na čele so Stevom Jobsom rozhodovala, či vstúpiť na trh s mobilnými telefónmi, vedeli, že ak chcú preraziť musia tento trh úplne zmeniť. Práve preto vsadili na zariadenie, ktoré dnes nazývame smartphone. Napriek tomu, že prvý iPhone nedokázal ani len posielať MMS, vytvoril platformu, ktorá dnes skoro plnohodnotne nahrádza počítač pre veľké množstvo používateľov. Vo veľkom kontraste môžeme vidieť príbeh spoločnosti Nokia, ktorá sa ako hlavný inovátor vtedajšieho trhu mobilov rozhodla ignorovať smartfóny, čo malo za následok pád zo samotného vrcholu na hlboké dno. Z toho sa dnes po dlhej dobe dostáva ako výrobca kvalitných smartfónov s operačným systémom Android, no po nie práve vydarenom období pod vedením Microsoftu, svoju niekdajšiu slávu asi už nikdy neobnoví.

Dnes sa nám toto rozhodnutie javí ako nepochopiteľné, no netreba zabúdať, že odhadnúť vývoj trhu nie je vždy jednoduché. Pre etablovaného výrobcu, ktorého produkty sú najžiadanejšími zariadeniami na trhu investovať milióny do vývoja platformy s nejasnou budúcnosťou je vždy rozhodnutie o tom, či spoločnosť bude konkurencie schopná aj v budúcnosti. Ak by bola vtedy Nokia investovala do vývoja takého zariadenia a ľudia by sa rozhodli, že ich tieto zariadenia nezaujímajú, ich budúcnosť by bola rovnaká. Napriek tomu, inovácie, ktoré menia ekonomickú mapu sveta sú často spojené s príbehmi veľkých hráčov, ktorí zaspali dobu. Či už je to Blockbuster, ktorý mohol odkúpiť Netflix, pád Kodaku po digitálnej revolúcií na trhu s fotkami, no v menšom merítku aj veľa zakopnutí spoločnosti Microsoft – od prvých tablet PC, Zune, až po divíziu smartfónov.

Pohľad do budúcnosti

Jedno je isté – inovácie prichádzajú stále rýchlejšie. Mení sa nielen trh s produktami a službami, ale aj ten pracovný. Preto je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, byť pripravený a flexibilne reagovať na nové výzvy. Či už ako zamestnávateľ alebo zamestnanec. Každá nová inovácia prináša nielen nové spôsoby ekonomického rastu, ale aj nástrahy stále globálnejšieho pracovného trhu a väčšej konkurencie. Nové materiály ako graphene či rozširovanie podnikania zdieľaním (UBER, AirBNB a pod.) dokážu zmeniť nákupné návyky ľudí v priebehu pár rokov. Ste pripravený?

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.