Investičný megatrend: Ako bude rapídna urbanizácia formovať budúcnosť?

Do roku 2050 vzrastie počet obyvateľov na takmer 10 miliárd. Viac ako 60 % z nich bude žiť v mestách. Ako urbanizácia ovplyvní budúcnosť a aké výzvy prinesie investorom?

Svet sa rýchlo a dynamicky mení a mnohé z týchto zmien pre investorov predstavujú zaujímavé investičné príležitosti.

Zatiaľ čo niektoré javy či udalosti môžu byť len dočasné, iné sú takzvanými megatrendami, ktoré majú potenciál úplne od základov zmeniť spôsob, akým ľudstvo funguje. 

Jedným z takýchto megatrendov je aj masívne rastúci podiel obyvateľov žijúcich v mestách. Hoci dopady tohto javu vo veľkom pociťujeme už dnes, veľmi pravdepodobne je to len zlomok toho, čo nás čaká.

Megapolisy na vzostupe

V najbližších dekádach budú miliardy ľudí (najmä v Afrike a Ázii) hľadať svoje útočisko a živobytie v mestách. Odhaduje sa, že už v roku 2030 bude na svete 43 megalopolisov, teda miest, ktoré majú nad 10 miliónov obyvateľov.

Do roku 2050 bude v mestách žiť takmer 70 % všetkých obyvateľov, čo je až o dve a pol miliardy viac ako v súčasnosti.

Sú to pritom práve megapolisy, ktoré už dnes (často na úkor štátov) do veľkej miery rozhodujú o tom, čo sa kde deje. Napríklad Londýn sa na britskom HDP podieľa až 50 %, v USA zase mestá New York, Boston, Washington a Los Angeles spoločne vytvárajú tretinu hospodárskeho výkonu celej krajiny.

S miliardami ďalších ľudí žijúcimi v mestách budeme musieť radikálne prehodnotiť spôsob, akým o mestách uvažujeme, ako ich tvoríme, navrhujeme, budujeme či organizujeme. 

Drobné úpravy na to stačiť nebudú. Je teda jasné, že mestá budúcnosti budú prechádzať revolučnou zmenou.

Príležitosti pre investorov

Urbanizácia predstavuje množstvo problémov a výziev, ktoré bude potrebné riešiť na všetkých možných úrovniach. Zároveň však prináša aj veľké množstvo príležitostí na tematické investovanie. Patria medzi ne napríklad:

Nová infraštruktúra

Samosprávy aj súkromný sektor budú musieť investovať značné prostriedky do budovania nového typu infraštruktúry. Budú to napríklad ďalšie generácie komunikačných sietí, dátové centrá či investície do zelenej energie.

Efektívnejšia doprava

Nedostatok priestoru a obmedzený tok dopravy budú impulzom na ešte väčší rozvoj mestskej hromadnej dopravy či alternatívnych foriem, akými môžu byť autonómne vozidlá či zdieľanie jázd.

Smart Cities a nové digitálne služby

Mestá s miliónmi obyvateľov potrebujú fungovať efektívnejšie v každej oblasti od dopravy až po energetiku. 

Každá z týchto oblastí môže byť pripojená na informačné a komunikačné technológie, ktoré systematicky zbierajú a vyhodnocujú dáta za účelom zvyšovania kvality mestských služieb.

Pomocou technológií ako internet vecí (IoT), big data či machine learning sa tak dajú optimalizovať kľúčové procesy v meste. Ako príklad uvádzame efektívnejšie riadenie dopravy, zásobovanie vodou či nakladanie s odpadom.

Prevencia kriminality a bezpečnosť

S koncentráciou veľkého množstva ľudí do miest sa ešte výraznejšie prehĺbia sociálne rozdiely, ktoré sa pravdepodobne prejavia nárastom kriminality.

Častejšie strety medzi obyvateľstvom budú znamenať tlak na zabezpečenie každodenného dohľadu a monitoringu bezpečnosti. Tú možno dosiahnuť pomocou kamier na rozpoznávanie tvárí, biometrických náramkov či kontroly telefónov a komunikačných platforiem. 

So zvyšovaním kontroly však zároveň vyvstáva aj otázka miery súkromia či osobnej slobody.

Zdravotný systém

Ráznou zmenou si bude musieť prejsť aj systém zdravotníctva, aby dokázal zvládnuť príliv nových pacientov v husto osídlených zónach. 

Spoločne so zmenami v demografii obyvateľstva ešte viac vzrastie význam súkromnej starostlivosti, telemedicíny či medicínskej technológie a inovácií ako takých.

To všetko pritom môže byť pre investorov mimoriadne zaujímavé.

Ak aj vy hľadáte zaujímavé investičné príležitosti, neváhajte sa spojiť s našimi odborníkmi. Našim klientom pravidelne poskytujeme investičné odporúčania WEM Investment Opportunities. Takto sú vždy včas informovaní o príležitostiach investovať do nových, často krátkodobých trendov, ale aj inovatívnych sektorov s veľkým potenciálom výnosu.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.