Nesprávna diverzifikácia či veľa emócií. Toto je 7 najčastejších chýb pri investovaní

Priaznivé historické výnosy ešte neznamenajú, že trhovému indexu sa bude dariť aj v budúcnosti. Pri investovaní sa vyhýbajte aj zbytočným poplatkom a emocionálnemu rozhodovaniu.

Nedostatočná diverzifikácia

Diverzifikovať investície znamená, že financie rozložíte do viacerých aktív. Cieľom diverzifikácie je znížiť riziko a zachovať pri tom čo najlepšie výnosy. Niektorí investori však zabúdajú, aká dôležitá diverzifikácia je.

V najhoršom prípade alokujú všetky prostriedky na jeden typ investície. Tým riskujú, že buď nedosiahnu žiaden výnos (príliš konzervatívna stratégia), alebo prídu o veľkú časť prvotného vkladu (príliš dynamická stratégia).

Hlavné kategórie aktív (akcie, dlhopisy, hotovosť) sa však nikdy nepohybovali súčasne rovnakým smerom. To znamená, že ak investujete do akcií a tie začnú klesať, dlhopisy budú s veľkou pravdepodobnosťou stúpať.

Pri diverzifikácii tiež pamätajte na to, že by ste mali financie rozdeliť na viaceré nezávislé aktíva, ktoré sa od seba líšia aj v rizikovosti. Ak teda jedny aktíva klesnú, iné môžu stúpať, vďaka čomu si udržíte celkové zisky, prípadne zmiernite straty.

Okrem spomínaných akcií a dlhopisov môžete investovať do komodít, zlata či nehnuteľností.

Veľká pozornosť na historické výnosy

Trhový index Dow Jones Industrial Average sleduje výkonnosť 30 veľkých amerických spoločností. V rokoch 1900 až 2002 dosiahol priemerný výnos 7,2 %. Ale za celé storočie bol výnos nad 5 % len len päťkrát.

Inak povedané, hoci sa historické výnosy javia zaujímavo, nemusia sa premietnuť aj do budúcnosti.

Priemerné výnosy sa totižto vypočítavajú z dlhšej doby držania investícií (zväčša viac ako 30 rokov). Je teda zrejmé, že investor s 15-ročným investičným plánom nedosiahne priemerný výnos.

Tento údaj má pri investovaní veľmi malý význam. Skôr ako priemerné výnosy zvážte vaše budúce očakávania a im prispôsobte aj investičnú stratégiu.

Nejasné investičné ciele

Investičná stratégia, ktorá funguje vášmu známemu, nemusí byť vhodná aj pre vás. Dôvodom je, že vaše investičné ciele sú celkom odlišné. A práve aj pri stanovení investičných cieľov často nastáva problém.

Niektorí investori sa snažia získať, no neurčujú si, na čo presne im investované prostriedky neskôr poslúžia. A to treba vždy vopred zvážiť.

Inou investičnou stratégiou sa zabezpečíte na dôchodok (dlhodobé investovanie) a iná zas slúži na to, aby ste deťom našetrili na vzdelanie alebo prvé bývanie.

Zbytočné platenie poplatkov

Pri investovaní sa bežne stretnete so vstupnými, výstupnými, správcovskými či transakčnými poplatkami. Každá investičná spoločnosť má však poplatky nastavené inak.

Tiež platí, že aj konkrétna forma investovania ovplyvňuje to, koľko zaplatíte. Pri ETF fondoch a indexových fondoch sú poplatky všeobecne nižšie než pri podielových fondoch.

Chybou niektorých investičných stratégií je, že v konečnom dôsledku poplatky prevyšujú zisk, a investor teda zostáva stratový. Typickým príkladom sú životné poistenia, pri ktorých sa bežne stáva, že celý zisk či dokonca aj veľká časť vkladov putuje na províziu spoločnosti.

Venovať pozornosť poplatkom je veľmi dôležité. Spýtajte sa finančných poradcov, za čo všetko si u nich zaplatíte. Pri výpočte očakávaných ziskov napokon zvážte, či sa vám takáto investičná stratégia oplatí.

Emocionálne rozhodovanie

Návratnosť na akciových trhoch sa pri dlhodobom investovaní pohybuje na úrovni 10 % aj pri pasívnej správe. O takýto zisk sa však môžete sami obrať. A to tým, že budete konať neuvážene na základe emócií.

Pre mnohých investorov je lákavé nakupovať aktíva, keď zaznamenávajú rast. No rovnako rýchlo sa rozhodujú aj vtedy, keď aktíva začínajú rapídne klesať. Nakoniec na takomto obchode stratia.

Jednou z veľkých chýb pri investovaní je emocionálne rozhodovanie, od ktorého by ste mali rýchlo upustiť. Aby ste dosiahli zisk, musíte investované financie nechať dlhodobo pracovať.

Ak nie ste veľmi skúsený investor, nemali by ste nakupovať a predávať sami. Radšej sa vopred poraďte s niekým, kto investovaniu rozumie viac.

Neustála snaha poraziť trh

Na trhoch sa denne udeje toľko zmien, že je v podstate nemožné vystriehnuť ich a určiť podľa nich ideálny čas na prekonanie trhu.

Dôkazom toho je štúdia Determinanty výkonnosti portfólia z roku 1986, ktorá sa upriamovala na výkonnosť amerických penzijných fondov.

Zo zistení vyplýva, že až 94 % výnosov priniesli taktické investičné rozhodnutia. Dôležitú rolu tiež zohrávala už spomínaná alokácia aktív. Navyše, snaha o neustále porazenie trhu sa spája aj so zbytočným platením transakčných poplatkov.

Preto namiesto toho, aby ste hľadali niečo nové a výhodnejšie, investujte pravidelne a v čo najdlhšom časovom horizonte. Zároveň tým znížite riziko. A to tak, že nakupujete aj počas prepadov, čo v konečnom dôsledku prinesie vyššie priemerné zhodnotenie.

Odkladanie investovania

Nemám dosť peňazí. Neviem, do čoho by som mal investovať. To je len zopár argumentov, ktoré ľudia používajú, keď sa snažia ospravedlniť odkladanie investovania.

Takýto prístup však nie je správny. Totižto jedným z kľúčových faktorov úspešnosti a nadobúdania ziskov je čas. Takže čím skôr začnete, tým lepšia vidina do budúcna.

Okrem toho majte na pamäti, že investovať sa dá od nízkych súm. Napríklad do investičného sporenia Save for Tomorrow stačí mesačne vkladať 50 eur.

Investičné sporenie, ktoré je skvelým spôsobom odkladania na dôchodok, sleduje najlepšie akciové a dlhopisové indexy. Konkrétnu stratégiu si však vyberáte sami. A to s pomocou finančných odborníkov zo spoločnosti WEM.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.