Transakčný či sprostredkovateľský poplatok: Za čo všetko si pri investovaní zaplatíte?

Je zrejmé, že pri výbere investičnej stratégie zaujíma investorov najmä výnos. No jeho atraktivita klesá vtedy, ak ho prevyšujú neúmerné poplatky. Aby ste vedeli, ktorú stratégiu si vybrať a čo od nej očakávať, musíte sa s poplatkami dôkladne oboznámiť.

Vstupný a výstupný poplatok

S investovaním sa neodmysliteľne spája vstupný a výstupný poplatok, ktorých výška sa pohybuje v rozmedzí 0 – 5 %. V tomto prípade zväčša platí, že ak si sprostredkovateľ účtuje jeden z nich, odpustí vám ten druhý. 

Rovnako sa v praxi môžete stretnúť s tým, že od výšky investície sa odvíja zľava na vstupných poplatkoch. Inak povedané, čím viac investujete, tým vyššia je zľava. Výstupný poplatok vám nemusí správca odpustiť vtedy, ak nedodržíte časový horizont a investovanie predčasne ukončíte.

Prestupný poplatok

Okrem vstupného a výstupného poplatku si finančné inštitúcie účtujú aj prestupný poplatok. Ten sa vzťahuje na situáciu, keď sa rozhodnete pre zmenu fondov. Takže ak napríklad plánujete zmeniť rizikové fondy za konzervatívnejšie alebo pristúpite k inej zmene, s týmto poplatkom musíte rátať.

Sprostredkovateľský poplatok

Pojem sprostredkovateľský poplatok je v podstate jednotným pomenovaním niekoľkých menších poplatkov. V rámci skupiny poplatkov si sprostredkovateľ – banka alebo investičná spoločnosť – môže účtovať ročný poplatok za vedenie účtu, poplatok za výpisy v papierovej podobe alebo poplatok za zrušenie účtu. 

Do tejto skupiny patrí aj poplatok za nečinnosť alebo predplácanie prieskumov a dát.

Aby ste poplatky znížili čo najviac, je dôležité dôkladne zvážiť voľbu sprostredkovateľa. Práve výber investičnej spoločnosti alebo banky dokáže do veľkej miery ovplyvniť výšku poplatkov.

Správcovský poplatok

Výška správcovského poplatku závisí od veľkosti spravovaného majetku. Sprostredkovateľ si totižto účtuje isté percento z jeho hodnoty. Takže čím vyššia peňažná hodnota majetku, tým lepšie pre sprostredkovateľa.

Na výšku správcovského poplatku vplýva aj rizikovosť investície. Platí pritom, že čím rizikovejšia stratégia, tým vyššie poplatky, a opačne.

Výška správcovského poplatku sa pohybuje väčšinou na úrovni 0,5 – 2 %. 

Ak ste investovali vyššiu sumu a teda platíte aj vyšší správcovský poplatok, ako prémiový klient môžete mať k dispozícii doplnkové služby, napríklad daňové poradenstvo alebo poskytovanie pomoci pri zveľaďovaní nehnuteľného majetku. Niektoré inštitúcie si môžu tieto služby podmieniť poplatkom za poradenské služby.

Transakčný poplatok

Či už sa rozhodnete podiel vo fonde predať, alebo chcete naopak nejaké aktíva nakúpiť, musíte rátať s transakčným poplatkom. Podobne ako pri vstupných a výstupných poplatkoch, aj v tomto prípade vám pri zaúčtovaní poplatku za kúpu môže sprostredkovateľ druhý poplatok odpustiť.

Výška transakčného poplatku nepredstavuje percento z výšky hodnoty aktíva, ale ide o presne stanovenú čiastku. Z toho vyplýva, že predaj alebo nákup sa skôr oplatí pri vyšších sumách.

Tak ako ďalšie poplatky, aj výška transakčného poplatku závisí od toho, akého sprostredkovateľa si vyberiete (niektorí môžu mať aj nulové transakčné poplatky). Koľko na poplatkoch miniete, záleží aj od pravidelnosti transakcií a ich výhodnosti.

Okrem všetkých doteraz zmienených poplatkov sa pri investovaní môžete stretnúť aj s poplatkom za výkonnosť fondu či depozitárskym poplatkom. V súvislosti s investovaním si môžete zaplatiť za poradenstvo spojené so zveľaďovaním nehnuteľností, daňami alebo finančným plánovaním.

Bežnou praxou niektorých investičných spoločností, vrátane tej našej, je, že si poplatky rozdeľujú na tri časti, a to: 

  • správcovský poplatok, ktorý má fixnú hodnotu.

  • výkonnostný poplatok (performance poplatok) – ako názov naznačuje, jeho výška závisí od dosiahnutých výnosov. V tomto prípade platí, že čím je lepší výnos, tým vyšší poplatok si spoločnosť účtuje.

  • poplatok za úspešnosť (success poplatok) – jeho výška sa odvíja od rozdielu výkonnosti portfólia investičnej spoločnosti a benchmarkom (výkonom daného indexu). Prirodzene, ak je rozdiel nulový a spoločnosť dosiahne rovnaký výkon, ako je výkon indexu, klient žiadny poplatok neplatí.

Zmyslom vyššie uvedeného rozdelenia poplatkov je ich férovejšie nastavenie. To znamená, že ak klientovi nezarobíme peniaze, náš poplatok je minimálny.

Každá férová investičná spoločnosť by si napokon mala pýtať poplatok za to, že klientovi zarobila peniaze, nie za to, že jednoducho je.

Ako ich znížiť

Či pri investovaní nadobudnete výnos, nezáleží len od výberu stratégie. Výhodnosť investovania vo veľkom ovplyvňujú práve poplatky, ktoré dokonca môžu prevýšiť zisk, a tak vás priviesť do straty. Aby ste však na poplatkoch zbytočne neutrácali, snažte sa im vyhnúť.

Správcovia majú poplatky nastavené rôzne, niektorí si dokonca časť poplatkov neúčtujú. Výberu správcu a jeho podmienkam preto venujte dostatok času.

Takisto si dajte záležať na forme investovania. Vo všeobecnosti sa za menej výhodné považuje investovanie do podielových fondov, pri ktorých sa môžete stretnúť s väčšinou spomenutých poplatkov.

Na rozdiel od podielových fondov, investovanie do ETF fondov s niektorými poplatkami nepočíta. Navyše, ETF fondy majú za úlohu kopírovať index výkonnosti trhu, kým podielové fondy sa k tomuto indexu len približujú, a tak znižujú celkový zisk.

Za dôležité považujeme spomenúť aj časový horizont, ktorý si pri investovaní zvolíte. Pri investovaní totižto platí, že čím dlhšie necháte peniaze pracovať, tým väčšia je pravdepodobnosť lepších ziskov. 

Čas aj stratégia rozhodnú o tom, či sa náklady, a teda aj poplatky, neskôr zmenia na zisky.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.