Norbert Gálik a Eva Jahelka Filipp o tom, aké je to stať sa partnerom WEM-u

Vďaka tomu, že pracovitosť a charakter máme hlboko zakorenený v DNA našej spoločnosti, dokážeme priťahovať talentovaných ľudí, ktorí sa na svet pozerajú cez rovnakú optiku. Charakter a tvrdá práca sa prejaví v tom, ako rýchlo dokáže spoločnosť rásť a aké služby prináša svojim klientom. Ľudí, ktorí nám najvýraznejšie pomáhajú stať sa naším najlepším možným ja, si nesmierne ceníme. Sme preto veľmi radi, že vám môžeme priniesť rozhovor s novými partnermi Wealth Effect Management — Evou Jahelka Filipp (EJF) a Norbertom Gálikom (NG).

Čo pre vás znamená byť partnerom vo WEM-e a ako vnímate spoločnosť z tejto pozície?

EJF: Je to zodpovednosť. Veľmi si vážim, že Peter, napriek zlej predchádzajúcej skúsenosti, opäť dal niekomu dôveru. To chcelo odvahu. Na druhej strane, pre môj vnútorný pocit nie je titul ten najdôležitejší. K práci som pristupovala zodpovedne aj predtým a robila som ju naplno od začiatku.

NG: Pre mňa to v prvom rade znamená vyjadrenie dôvery od P. Štadlera a potvrdenie toho, že veci, ktoré som urobil historicky, majú na WEM pozitívny vplyv. Pochopiteľne z toho vyplýva vyššia zodpovednosť, ktorú cítim pri denno-dennej práci a nesie sa to so mnou aj za steny kancelárie, kde neustále premýšľam o pracovných záležitostiach. Vďaka tomu, že ma tá práca baví a úzko spolupracujem so super ľuďmi, mi to však nijako neuberá z energie, práve naopak.

Aké vlastnosti sú podľa vás najdôležitejšie, aby sa niekto mohol stať partnerom?

EJF: Pokora, čestnosť, pracovitosť, silné etické zásady, ochota sa posúvať. Tiež by nemal hľadať iba krátkodobé benefity, ale myslieť skôr ako majiteľ firmy. Nepozerať sa iba na to, čo môže dostať, ale skôr čo môže firme dať, aby ju posunul ďalej. Ak bude firma úspešná, benefity časom určite prídu aj samé.

NG: Nepochybne medzi ne patrí proaktivita spolu s ochotou prijať zodpovednosť za určitú časť spoločnosti. Je dôležité mať predstavu, ako môže tá ktorá osoba priniesť spoločnosti pridanú hodnotu a zároveň aj vedieť, ako tú predstavu pretaviť do reality. Je to veľmi jednoduché — nestačí mať len postavené vzdušné zámky v mysli, treba sa reálne chopiť práce a proste ju urobiť. Zároveň je potrebné vnímať veci v širokom kontexte a byť doma aj vo financiách a samotnej organizácii spoločnosti, nemať laserové videnie iba jednej malej časti a obzerať sa okolo seba.

Aké výzvy na vás teraz čakajú?

EJF: Mám tri hlavné: Jedna veľmi aktuálna: sťahovanie do nových priestorov a všetky procesy okolo toho. Druhá: kontinuálne zlepšovanie procesov a kvality servisu pre klientov. A poslednou je postupné hladké začlenenie nových členov tímu do toho existujúceho tak, aby sme si všetci navzájom pomáhali, boli si oporou a vedeli si dať aj prijať kvalitnú otvorenú spätnú väzbu — takú potrebnú na ďalší rast. 

NG: WEM sa dnes nachádza na začiatku technologickej transformácie, v rámci ktorej sme si za cieľ určili vytvoriť podstatne stabilnejšie systémy a mať nad nimi absolútnu kontrolu. Táto potreba vyplynula najmä z rastúceho objemu majetku pod správou, rastúceho počtu klientov a z našej vnútornej potreby poskytovať našim klientom vždy lepšie služby. Projekt IT transformácie je projekt na dlhé lakte, s trvaním od jedného do dvoch rokov. Začali sme s ním po spustení novej klientskej zóny. Pri jej nasadzovaní sa nám iba potvrdila potreba vlastného IT oddelenia, vďaka ktorému budeme môcť reagovať podstatne flexibilnejšie na naše vlastné požiadavky, ako aj na požiadavky trhu.

Čo je pre vás momentálne najväčšia pracovná priorita?

EJF: Splniť ciele, ktoré sme si stanovili na začiatku roka.

NG: Tých priorít je množstvo. Máme rozrobených viacero projektov, doležité je však vedieť si určiť priority popri každodennej operatíve, ktorá stále zaberá väčšiu časť môjho pracovného dňa. Cieľom vylepšení, na ktorých aktuálne pracujeme alebo ktoré mám ešte iba v hlave ako myšlienku, je však to, aby sme tej denno-dennej operatíve mohli venovať podstatne menej času a dosiahli tak vyššiu efektivitu procesov, zautomatizovali množstvo operatívy týkajúcej sa najmä tradingu, znížili priestor pre chyby a v neposlednom rade zlepšili prácu so samotnými klientmi.

Čo by ste chceli prostredníctvom WEM-u priniesť finančnému svetu?

EJF: Verím, že sa nám podarí zlepšiť povesť finančníkov na Slovensku. Zároveň budovať osvetu, aby sa ľudia vedeli pýtať, kriticky myslieť a nenaletieť tak práve tým finančníkom, „vďaka“ ktorým tá povesť nie je veľmi vábna.

NG: Jednoduchosť a transparentnosť toho, akým spôsobom môžu klienti na Slovensku investovať na finančných trhoch, spolu s dôverou vo finančné inštitúcie a stále lepšie služby.

Akú významnú zmenu podľa vás potrebuje slovenský finančný svet, aby sa začal približovať západu?

EJF: Striktnejšie pravidlá, transparentnosť zo strany regulátora. Ochotu hľadať dlhodobý vzťah, nie krátkodobý rýchly zárobok zo strany obchodníkov. A v neposlednom rade zmena správania na strane klientov. Každé rozhodnutie by malo byť postavené na dostatočnej informovanosti, znalosti problematiky a zdravom sedliackom rozume. 

NG: Som presvedčený, že služby, ktoré poskytujeme na Slovensku, nie sú výrazne odlišné od tých, ktoré poskytujú porovnateľné spoločnosti v zahraničí. Vďaka globalizácii a internetu sa vytratila väčšina lokálnych špecifík aj pri nami poskytovaných službách. No a nie je to inak ani pri samotných technológiách. Myslím si, že klientom v tejto oblasti poskytujeme rovnakú pridanú hodnotu, ako spoločnosti na západných trhoch.

Rozdielom je však pohľad na investovanie ako také z pohľadu klientov. Na západe sú klienti podstatne viac otvorení investovaniu do verejne obchodovateľných spoločností alebo do alternatívnych investičných nástrojov. To však zmení podľa môjho názoru iba čas a vzdelanie v oblasti investovania, k čomu sa aj my snažíme prispievať.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.