Prečo by mali korporácie uvažovať nad veľkoobchodným bankovníctvom?

Ak zastupujete korporáciu alebo štátnu inštitúciu a doposiaľ ste sa veľkoobchodným bankovníctvom nezaoberali, je načase sa po tejto službe poobzerať. Odborníci na financie vám nielenže poradia ohľadom výhodnosti úverov, ale takisto investujú vaše voľne uložené prostriedky.

Zrejme viete, že retailoví klienti sú väčšinou jednotlivci, ktorí vo finančných inštitúciách využívajú bežné služby ako založenie účtu, hypotéku, lízing či sporenie. Obrovské korporácie či štátne inštitúcie však disponujú oveľa väčším majetkom, často v miliónových čiastkach.

Aby nezostávali financie uložené len na bežných účtoch a postupom času sa zhodnocovali, investičné spoločnosti ich v rámci veľkoobchodného bankovníctva investujú.

Podobne ako pri investoroch-jednotlivcoch, aj korporácie môžu na investovanie využiť mnoho nástrojov. Financie môžu vložiť do podielových fondov, hedžových fondov alebo sa môžu upriamiť na sektorové fondy (investície do nehnuteľností).

Samozrejme, na to, aby boli investície diverzifikované a klient si zachoval správny cash flow, sú tu opäť pre nich spoločnosti s ich veľkoobchodnými službami.

Vďaka odborným radám budú zástupcovia korporácií a inštitúcií vedieť, do akých aktív je vhodné investovať, s akým rizikom majú rátať, akú rezervu si majú vytvárať a v akej forme tieto financie držať.

Na čo financie poslúžia

Pri správne nastavenej stratégii sa očakáva, že investované financie prinesú zisk. Ten však neslúži len na zvyšovanie bohatstva firmy alebo inštitúcie. Nadobudnuté prostriedky sú skvelým nástrojom na plnenie ďalších firemných cieľov.

Jedným z nich môže byť financovanie nových projektov. Ako modelový príklad si predstavte, že automobilový závod, ktorý má voľne uložené stovky tisíc až milióny eur, plánuje rozšíriť výrobné kapacity. Ak peniaze investuje, zisk môže využiť práve na plnenie tohto cieľa.

Zisk z investovania sa dá využiť aj na rozširovanie (rast) korporácie prostredníctvom akvizície. Ak má klient v pláne kúpiť inú spoločnosť, finančníci mu v rámci akvizície poradia tiež ohľadom stanovenia ceny či načasovania obchodu.

No a napokon netreba zabúdať ani na zamestnanecké benefity, ku ktorým sa takisto dá prepracovať pomocou investovania.

V praxi to znamená, že korporácia môže cez súkromnú spoločnosť investovať financie (po dohode aj spoločne so zamestnancom) a po odpracovaní vopred určeného obdobia alebo na dôchodok tieto peniaze zamestnancom vyplatí.

Benefity v kocke

Dôvodov, pre ktoré sa veľkoobchodné bankovníctvo vyplatí, je naozaj mnoho. Pre úplnosť ich však uvádzame ešte raz v ucelenej forme.

Upriamiť sa na veľkoobchodné bankovníctvo odporúčame najmä spoločnostiam, ktoré disponujú väčšou čiastkou a momentálne ju nepotrebujú na žiadny účel. Namiesto toho, aby boli financie voľne uložené na účte, sa môžu ďalej zhodnocovať.

Nenechajte sa odradiť ani tým, že prostriedky budete čoskoro potrebovať. Odborníci na financie vám pomôžu aj v prípade krátkodobého investovania a časovému horizontu prispôsobia stratégiu.

Po tom, ako sa k peniazom opäť dostanete, ich môžete použiť na plnenie mnohých dlhodobých aj krátkodobých cieľov (rozširovanie spoločnosti, zamestnanecké benefity).

Okrem investovania považujeme za jeden z veľkých benefitov sprostredkovanie úverov a poradenstvo s tým spojené. Čiže ak by ste ako korporácia potrebovali vyššiu čiastku, finančníci vám odporučia, odkiaľ peniaze získať a ako úver čo najefektívnejšie splácať.

Napokon netreba zabúdať ani na komplexné poradenstvo, ktoré sa týka nielen investovania a úverov, ale napríklad aj bankových služieb. Inak povedané, investičné spoločnosti korporátnym klientom poradia, ktoré banky sú pri úschove financií najspoľahlivejšie.

Čo sa týka poplatkov, tie sa líšia v závislosti od konkrétneho klienta a upravujú sa individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že percentuálne nastavenie býva veľakrát nízke.

Dôvodom je, že vzhľadom na vysoké čiastky, s ktorými sa pri veľkoobchodnom bankovníctve pracuje, to je to stále výhodné aj pre klienta, aj pre investičnú spoločnosť

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.