Tri zmeny perspektívy pre robustné investičné portfólio

Kto z investorov by si neželal mať dokonalé investičné portfólio, ktoré spoľahlivo prináša stabilné a nadštandardné výnosy? Zo skúseností však vieme, že portfólio samo o sebe je iba jednou zložkou a investori sa vďaka svojmu nie optimálnemu prístupu často sami pripravujú o veľkú časť potenciálnych ziskov.

Zhrnuli sme teda pre vás v troch bodoch základné zmeny perspektívy, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo svojho investičného úsilia maximum — dlhodobo. 

Perspektíva č. 1: Sústreďte sa na celý svoj život, nie iba krátkodobé ciele

Veľká časť investičných chýb vychádza z nesprávneho základného nastavenia — nedostatočne dlhej perspektívy. Čim dlhší je časový horizont, ktorý beriete  pri rozhodovaní do úvahy, tým lepšie rozhodnutia budete vedieť robiť. 

Ak si za horizont vašej investície zoberiete celý svoj život (a prípadne aj životy vašich nasledovníkov), dá vám takáto perspektíva dostatočný nadhľad. Ten je kľúčový.

Zároveň vám tento prístup umožní vidieť potrebné kroky a relatívnu dôležitosť jednotlivých investičných rozhodnutí v novom svetle. 

Ak sa totiž sústredíte napríklad iba na obdobie 10 rokov, budú sa ako dôležité javiť kroky, detaily a možnosti, ktoré v náhľade 30, 40 či 60 rokov nadobudnú inú a možno menšiu dôležitosť. 

A tiež naopak, pretože napr. otázky vášho voľného času a energie či otázky odovzdania majetku možno v 30-tke či 40-tke budete vnímať úplne inak, ako sa budú javiť po 60-tke.  

Dlhodobý či dokonca celoživotný pohľad vám tiež pomôže lepšie zvládať prípadné obdobia kríz či prepadov a s nimi často spojeného nepremysleného predávania investícií v panike — a pod cenu. Umožní vám vyťažiť aj z takýchto situácií maximum a keď to bude možné, nakupovať vtedy, keď ostatní nevýhodne predávajú.

Historicky, práve tento prístup a perspektíva bola pre mnohých úspešných investorov opakovane zdrojom pre vybudovanie významného majetku. 

Perspektíva č. 2: Wealth management, nie iba výnosy 

Sústrediť sa iba na maximálne možné zhodnotenie je jeden z najlepších spôsobov, ako sa ocitnúť v situácii, že tu budete vy pre váš majetok — a nie váš majetok pre vás. 

Áno, váš majetok má narastať. V ideálnom prípade však spôsobom, ktorý nepohltí všetok váš voľný čas a energiu a ktorý vám skutočne umožní prežiť hodnotný a naplnený život. 

Okrem zveľaďovania vášho bohatstva je tiež nevyhnutné myslieť aj na ďalšie aspekty — konkrétne na jeho ochranu a prípadné odovzdanie ďalším generáciám. A tiež na to, koľko času a vypätia vám starostlivosť o majetok pohltí. 

Preto sa druhá kľúčová zmena perspektívy dotýka práve zmeny náhľadu na budovanie bohatstva a rozširuje pohľad na to, čo znamená správne uchopený wealth management: 

Prinášať vám komfort vo všetkých fázach a aspektoch vášho života a poskytovať vám viac možností. A čas, aby ste si tieto možnosti mohli vychutnať. 

Perspektíva č. 3: Partnerstvo, nie osamelé snaženie 

Posledná zmena perspektívy sa dotýka toho, ako to celé robiť lepšie. 

Efektívnejšie, rýchlejšie — a s významne menším množstvom strateného času a peňazí. 

Pretože hoci život a okolnosti každého investora môžu byť jedinečné, princípy budovania majetku nie sú. 

Tieto princípy sa však absorbujú prostredníctvom skúseností a tieto skúsenosti sú zaplatené časom, pokusmi a občasnými omylmi. 

Inými slovami — sú zaplatené draho. 

Dobrá správa je, že ich nemusíte platiť sami a už vôbec nemusíte riskovať potenciálne devastujúce straty a bolestivé kroky späť. 

Nie, ak tieto skúsenosti už niekto zaplatil za vás a vie vám vďaka tomu pri starostlivosti o váš majetok zásadne pomôcť.

Hovoríme tu samozrejme o spoľahlivom partnerovi, ktorému viete správu svojho majetku zveriť. Ideálne by to mal byť partner, ktorý:

  • Sa wealth managementu venuje aspoň jeden a pol dekády 
  • Vycibril si svoj prístup na pár tisíc klientoch 
  • Má track record a výsledky 
  • A zdieľa s vami tú nevyhnutnú celoživotnú perspektívu

Pretože platiť za skúsenosti vlastným časom a teda kusmi svojho života nie je úplne ideálne investičné rozhodnutie. Na rozdiel od iných aktív svoj život a čas, ktorý z neho už uplynul, nenahradíte a nezarobíte si ho extra. 

Využite teda svoj život na to, na čo ho využiť chcete. 

O wealth management sa môžeme postarať my. 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.