Vyberáte si investičnú stratégiu? Nezabudnite na týchto 5 dôležitých faktorov

Cieľom každého investora je zvyšovať vlastný kapitál. Otázkou však zostáva, aké riziko pre to znesiete a ako dlho chcete nechať financie pracovať. Od týchto a ďalších faktorov napokon závisí konkrétna investičná stratégia.

Pasívne vs. aktívne investovanie

Predstavte si situáciu, že chcete investovať sami, no nemáte na to dostatok času. V takomto prípade je vhodné pasívne investovanie.

Princípom pasívneho investovania je, že investor nakúpi zväčša ETF fondy (ideálne také, ktoré kopírujú index S&P 500) a v rámci dlhodobej stratégie sa snaží dosiahnuť zisky, ktoré odrzkadľujú dlhodobé stúpanie hodnoty trhového indexu. 

Benefitmi pasívneho investovania sú nižšie poplatky, jednoduché spravovanie a postupné budovanie bohatstva.

No nepočítajte s úplnou nečinnosťou. Aj keď si pasívne investovanie nevyžaduje množstvo obchodných transakcií, správanie na trhoch je potrebné sledovať pravidelne. 

Ak si však na investovanie sami netrúfate, môžete osloviť odborníkov na financie. Tí za vás môžu prebrať pasívne, ale aj aktívne riadenie investícií. Zároveň tak nemusíte riešiť, či na investovanie máte čas alebo nie. 

A v čom vlastne aktívne investovanie spočíva? Najlepšie ho vystihuje fakt, že nekopíruje index, ako je to pri pasívnom investovaní. Namiesto toho sa správca portfólia snaží vykonávať také obchodné transakcie, vďaka ktorým prekoná výkonnosť indexu a dosiahne vysoké zisky . 

Tieto obchody sa vykonávajú takticky a pri dobrom načasovaní, pričom hlavným cieľom je maximalizovať zisk. Správca sa tiež môže zameriavať na vybrané sektory alebo prinesie klientovi inú pridanú hodnotu, napríklad v podobe zníženia volatility. 

Časový horizont

Vzhľadom na to, že pasívne investovanie prináša zisky v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte, môžete ho využiť ako nástroj sporenia na dôchodok. Alebo ako spôsob šetrenia financií pre vaše deti (vzdelávanie, prvé bývanie).

Naopak, ak si plánujete kúpiť nehnuteľnosť do troch či piatich rokov, investičná stratégia nastavená na niekoľko dekád nie je tou správnou voľbou.

Vtedy radšej zvoľte aktívne investovanie, ktoré si vyžaduje spomínané taktické a správne naplánované kroky, prinášajúce vysoké zisky.

Atribúty na čo (na aký účel investujete) a aký dlhý čas (časový horizont investovania) idú ruka v ruke. Preto by ste ich vždy mali posudzovať len vo vzájomnej súvislosti.

Rizikovosť

Samozrejme, žiadna investičná stratégia sa nezaobíde bez rizika. Záleží však na vás, aké veľké riziko ste ochotní znášať. Z hľadiska rizikovosti sa vo všeobecnosti rozlišuje konzervatívne, vyvážené a dynamické investovanie.

Pri konzervatívnom investovaní sa okrem zachovania vloženého kapitálu očakáva primeraný zisk, ktorý prekoná minimálne výšku inflácie. A to všetko za čo najnižšieho rizika.

Vyvážené investovanie pripúšťa isté riziko, no to by nemalo prevyšovať potenciálny výnos. Inak povedané, ide o strednú cestu, ktorá pripúšťa mierne riziko s primeraným výnosom.

Dynamické (agresívne) investovanie má zo všetkých troch možností najväčšiu pravdepodobnosť dobrých výnosov. No rovnako pravdepodobné sú aj straty.

Preto je dynamické investovanie vhodné sledovať aktívne a rovnako je dobré nechať pracovať peniaze čo najdlhšie.

V takom prípade dokáže investor potenciálne straty využiť na lacnejšie nákupy a opäť začať vytvárať zisk. Ideálne je, ak sú výnosy z predošlých rokov dostatočne vysoké, aby bol klient aj v najkritickejšom období stále v plusových číslach. 

Do čoho chcete investovať

Od rizika záleží, do akých tried aktív budete investovať. To znamená, že podľa miery rizika si zvolíte, ktoré cenné papiere alebo ich kombinácia je pre vás najvhodnejšia. 

Ak ste konzervatívny investor, odporúčame vám upriamiť sa na dlhopisy s pevným výnosom alebo cenné papiere na peňažnom trhu. Pamätajte však na to, že nie všetky dlhopisy sú konzervatívne. 

Spoľahlivou voľbou sú kvalitné  štátne dlhopisy, pričom niektoré korporátne dlhopisy môžu predstavovať vysoké riziko. 

V prípade, že očakávate stredné riziko a rovnakú mieru bezpečnosti, investujte do cenných papierov s vyplácanými dividendami alebo kupónmi. Prípadne skombinujte cenné papiere s pevným výnosom a akcie.

No a napokon agresívne investovanie. V prípade, že nemáte s investovaním dostatok skúseností, upriamte sa len na akcie. Zbehlí investori sa môžu poohliadať aj po derivátoch, ktorých hodnota závisí od hodnoty podkladových nástrojov, ako sú komodity, dlhopisy, meny či akcie. 

V minimálnom množstve s cieľom diverzifikovať portfólio môžete investovať aj do cenných papierov s pevným výnosom. 

Pamätajte si však, že cieľom dynamického investovania je kapitálový rast v dlhodobom horizonte. Preto sa v krátkom časovom úseku môže hodnota portfólia líšiť.

Koľko vás to bude stáť

No a napokon si pri výbere investičnej stratégie nezabudnite dobre preštudovať poplatky. V niektorých prípadoch môžu byť v sumáre také premrštené, že prevýšia výnos. Investičné spoločnosti často rozdeľujú poplatky na tri časti, a to:

  • vstupný poplatok

  • správcovský poplatok s fixnou hodnotou

  • výkonnostný poplatok, ktorého výška závisí od dosiahnutých výnosov

Aby ste poplatky znížili na minimum, pozorne si vyberajte, do čoho budete investovať.

Pri podielových fondoch sa počíta s vyššími správcovskými poplatkami, no ETF fondy obchodované na burze majú tieto poplatky výrazne nižšie. Z hľadiska poplatkov sa teda ETF fondy oproti podielovým považujú za výhodnejšie.

Okrem konkrétnych investičných nástrojov vám odporúčame dobre zvážiť, pre akú investičnú spoločnosť sa rozhodnete.

Správcovský poplatok sa pohybuje na úrovni 0,5 – 3 %. Výška vstupného poplatku môže dosiahnuť až 5 % z investovanej sumy. Prirodzene, čím nižšie poplatky si spoločnosť stanovuje, tým lepšie pre vás a vaše zisky.

Na záver len dodáme, že poplatky v spoločnosti WEM závisia od toho, či sa rozhodnete pre pre akciové, dlhopisové, zmiešané investičné portfólio alebo krátkodobé portfólio zamerané na investičné príležitosti. 

Ak si sami neviete poradiť s výberom investičného portfólia, kontaktujte odborníkov na financie. Tí vám na základe vašich požiadaviek poradia, ktorá investičná stratégia je pre vás najvhodnejšia.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.