7 otázok, ktoré si položte predtým, než investujete do čohokoľvek

Čo sú základné veci, v ktorých by mal byť človek zorientovaný, ak sa chce pustiť do investovania?

Investovanie nie je tá najkomplikovanejšia vec na svete, vyžaduje si však dobre premyslený plán a dodržiavanie istých zásad. 

Predtým, než sa do akejkoľvek investície pustíte, položte si týchto sedem otázok. Pomôžu vám zorientovať sa v základných investičných pravidlách.

Aké finančné ciele chcem investovaním dosiahnuť?

Prvým krokom pri investovaní je stanovenie si cieľa. Chcete si nasporiť na dovolenku, mať rezervu na prípad núdze, pokryť deťom výdavky na univerzitné štúdium alebo sa zabezpečiť na dôchodok? 

Každý z týchto cieľov bude vyžadovať odlišnú stratégiu. Každý plán sa pritom odvíja najmä od troch základných faktorov: časového horizontu, ochote podstúpiť riziko a výške vášho finančného cieľa. Ďalej si ich rozoberieme podrobnejšie.

Aký je časový horizont, počas ktorého investujem?

Časový horizont určuje, za akú dobu dosiahnete svoj investičný cieľ. Podľa časového horizontu sa stratégia delí na krátkodobú, strednodobú a dlhodobú, pričom pre každú z nich sú vhodné iné investičné nástroje. 

Krátkodobá stratégia sa pohybuje obvykle od jedného do troch rokov a vhodným nástrojom sú pre ňu napríklad krátkodobé dlhopisy a dlhopisové fondy.

Väčšina investorov a investícií sa zameriava na strednodobý horizont v rozmedzí od troch do piatich rokov. Medzi najvyhľadávanejšie nástroje patria akcie či akciové fondy s vyšším potenciálom výnosu, ale aj rizika.

Pre konzervatívnych investorov sú vhodné napríklad strednodobé dlhopisy s menšími výnosmi a väčšou istotou.

Pre investičné stratégie s horizontom nad päť rokov sa odporúča investovanie do akcií, alebo rizikovejšie hedge fondy. Menej výnosné, ale istejšie nástroje sú dlhodobé dlhopisy.

Platí, že čím dlhší je časový rámec vašej investície, tým väčšie riziko si môžete dovoliť prijať, pretože máte viac času na zotavenie sa z chyby. 

Aké riziko som ochotný tolerovať?

Každý investor by najradšej dosiahol maximálny výnos pri nulovom riziku, čo však nie je reálne. 

Bezriziková investícia neexistuje. Všetky investičné nástroje nesú určitú neistotu, no sú medzi nimi značné rozdiely v miere nebezpečenstva. Zároveň platí pravidlo, že čím vyšší výnos, tým väčšie je riziko. 

Pre úspešné investovanie je dôležité, aby investor vedel, aké riziko je v skutočnosti ochotný a schopný podstúpiť. Podľa toho sa rozlišujú tri základné typy investorov konzervatívny, vyvážený a dynamický.

Konzervatívny investor uprednostňuje investovanie, ktoré sa vyznačuje nízkou úrovňou rizika. Radšej zarobí menej, ako by mal riskovať stratu. Pre investorov tohto typu sa odporúčajú napríklad fondy peňažného trhu či dlhopisové fondy.

Investor s vyváženým profilom preferuje zlatú strednú cestu, teda akceptuje strednú úroveň investičného rizika. Približne v rovnakom podiele kombinuje relatívne bezpečné investície, ktoré mu prinášajú pravidelný a dlhodobý výnos, s investovaním do rizikovejších aktív. 

Dynamický investor očakáva vyšší výnos, a preto je ochotný akceptovať aj vyššie riziko. Portfólio takéhoto investora tvoria často napríklad akciové či zmiešané fondy.

Je dobré držať sa pravidla, že investor by nemal na dosiahnutie jeho cieľa riskovať viac, ako je potrebné.

Je moje portfólio optimálne diverzifikované?

Diverzifikácia patrí k základným pravidlám investovania. Slúži na rozloženie rizika a v podstate môže byť dvojakého druhu.

Tou prvou je statická diverzifikácia, keď je investícia rozdelená do viacerých odlišných aktív. Pokles hodnoty niektorého z nich kompenzuje nárast iného. Kombinácia rizikových a menej rizikových aktív zaručuje, že vaše portfólio bude menej zraniteľné.

Druhým typom je diverzifikácia dynamická, teda rozloženie rizika v čase. Znamená to, že neinvestujete jednorazovo, ale v pravidelných intervaloch, čím sa znižuje riziko nesprávneho načasovania investície. V období rastu sa peniaze zhodnocujú a pri poklese ste zase schopný nakúpiť za investované prostriedky viac podielových jednotiek.

Diverzifikácia však nie je všeliek. Ak to s ňou preženiete, môže príliš obmedziť potenciál vašich investícií.

Aké sú celkové náklady spojené s investíciou?

Množstvo investorov zabúda, že konečný výnos investície nezávisí len od zvolenej investície a od toho, ako sa vyvíjajú finančné trhy. Často ho ovplyvňujú aj poplatky, ktorých môže byť v niektorých prípadoch požehnane.

Bežne sa môžete stretnúť so vstupnými, výstupnými, správcovskými či transakčnými poplatkami. Ich konkrétna forma aj výška závisí od sprostredkovateľa aj typu investičného nástroja. Napríklad pri ETF fondoch a indexových fondoch sú poplatky všeobecne nižšie než pri cenných papieroch.

Spýtajte sa vašich investičných poradcov, za čo všetko u nich platíte, a spočítajte si, či sa vám naozaj investícia v konečnom dôsledku oplatí.

Napríklad pri našom sporiacom produkte Save for Tomorrow sa platí iba poplatok za správu v rozmedzí medzi 0,48 % až 0,96% ročne. Pri uzatvorení online naši klienti žiadny vstupný a výstupný poplatok neplatia.

Zapadá investícia do môjho celkového plánu?

Investovanie nie je o tom, nájsť čo najviac dobrých investičných príležitostí. Vašou snahou by malo byť budovanie portfólia z investícií, ktoré spolu dobre fungujú a pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele. 

Naozaj rozumiem tomu, do čoho investujem?

Nezáleží na tom, ako dobre niečo znie. Ak nerozumiete princípu, akým by mal daný produkt fungovať a nepoznáte všetky detaily, neinvestujte do neho.

Pri investovaní sa bežne stáva, že aj to najlepšie zostavené portfólio zažije krátkodobé poklesy trhu alebo spočiatku neprináša toľko, ako ste si predstavovali. Práve v takýchto chvíľach je dôležité, aby ste dôverovali svojmu plánu a nevystúpili z trhov predčasne. 

Jediný spôsob, ako si tento druh presvedčenia aj v krízových chvíľach udržať, je plne pochopiť, prečo investujete práve týmto spôsobom. Bez toho takmer určite spanikárite a nebudete profitovať z následného oživenia.

Poproste ľudí, ktorí vám investičný produkt ponúkajú, aby vás podrobne oboznámili so všetkými potrebnými informáciami. Keď vám niekto nevie popísať investičný produkt jednoduchou a zrozumiteľnou rečou, pravdepodobne mu sám nerozumie alebo sa snaží niečo pred vami zatajiť.

Ak si sami neviete poradiť s výberom investičného portfólia, kontaktujte odborníkov na financie. Tí vám na základe vašich požiadaviek poradia, ako si zostaviť portfólio tak, aby zodpovedalo vašim potrebám a investorskému profilu.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.