Čo sú sektorové fondy a oplatí do nich vôbec investovať?

Sektorové fondy sú veľmi kolísavé, preto ich musíte pravidelne sledovať. Aby boli vaše zisky čo najlepšie, upriamte sa na oblasti s vysokým potenciálom rastu. Momentálne toto kritérium spĺňajú tri významné sektory.

Ako názov napovedá, sektorové fondy sú také typy fondov, ktoré investujú do jedného odvetvia alebo hospodárskej oblasti. Základnou požiadavkou pri výbere konkrétnych sektorov je vysoký potenciál rastu, ktorý sa premietne do výkonnosti.

Sektorové fondy sú často štrukturované ako podielové fondy alebo ako fondy obchodované na burze (ETF).

Výhody a nevýhody

Jednou z najväčších výhod, ktoré prináša investovanie do sektorových fondov, je diverzifikácia portfólia. To znamená, že rozložením financií znižujete riziko strát a popri tom podporujete pravdepodobnosť výnosov.

Na druhej strane však treba povedať, že sektorové fondy sú určené pre agresívnejších investorov, ktorí očakávajú vysokú návratnosť, a to aj za predpokladu obrovských rizík. Tie vyvoláva najmä výkonnosť odvetvia, ktorú okrem iného ovplyvňujú trhové cykly.

Pod týmto pojmom si predstavte striedanie rôznych štádií (vrchol, rozširovanie výkonnosti alebo jej pokles), na základe ktorých sa dá predpovedať, ako sa bude výkon sektora meniť. 

Na priebeh trhových cyklov má vplyv ekonomika štátov, technologické zmeny, konflikty či prírodné katastrofy. Typickými odvetviami, na ktorých sa výrazne podpisujú trhové cykly, sú reality, maloobchod či automobilový priemysel.

Aby ste sa trhovým cyklom prispôsobili a vyťažili zo sektorových fondov čo najviac, musíte ich aktívne sledovať. To môže byť z časového hľadiska obrovskou nevýhodou. V takom prípade oslovte odborníkov na financie, ktorí sa o spravovanie fondov postarajú.

Vďaka aktívnemu sledovaniu budete môcť predchádzať vplyvom volatility (kolísaniu hodnoty aktív), ktorá je v porovnaní so zmiešanými fondmi oveľa vyššia.

Do ktorých sektorov investovať

Či je sektor volatilný (kolísavý), sa dá zistiť sledovaním koeficientu beta, ktorý vyjadruje rizikovosť vzhľadom na trhové pohyby (jeho benchmark).

Pre jednoduchšie chápanie si pamätajte, že čím je koeficient beta vyšší (viac ako 1), tým je volatilnejší ako jeho benchmark, no vyššia je aj pravdepodobnosť výnosov.

Naopak, čím je údaj beta nižší (menej ako 1), tým menšie je riziko a tiež pravdepodobnosť výnosov. Pre konzervatívnych investorov je teda najlepšou voľbou sektor s beta údajom na úrovni 1 alebo nižšie.

Ako príklad uvádzame technologický sektorový fond, ktorý mal v indexe S&P 500 počas rokov 2014 – 2017 beta koeficient 1,08. Naproti tomu sektor verejnoprospešných služieb, ktorý združuje prevádzkovateľov elektrickej, vodovodnej či kanalizačnej infraštruktúry, mal koeficient len 0,11.

Okrem toho, že budete sledovať číselné údaje, všímajte si napredovanie odvetví ako takých. V súčasnosti sa za najprogresívnejšie považujú tri sektory – technológie, zdravotníctvo a oblasť financií.

Technológie

Čo sa týka technológií, tie spomedzi sektorových fondov dosiahli niekoľkokrát najvyššiu návratnosť. V roku 2009 to bolo 50 % a v roku 2017 34 %. V rokoch 2010, 2011 aj 2013 sa však dostali aj pod priemer. Paradoxne, je to práve nevyspytateľnosť, čo na technológiách investorov láka.

Okrem toho je pre nich atraktívna rozmanitosť a neustály rast. Ten momentálne zaznamenávajú spoločnosti, ktoré sa venujú umelej inteligencii, softvérovým službám či smartfónom.

Vzhľadom na konkrétne spoločnosti sa veľa očakáva od obrovských hráčov, ako je Apple či Microsoft.

Odporúčame vám však neprehliadať ani menej známe mená, ktorým rastú zisky. Za všetky spomenieme kanadskú platformu Shopify, ktorá sa zaoberá obchodom v online priestore.

Zdravotníctvo

Ako sme vyššie naznačili, medzi sľubné sektory patrí aj zdravotníctvo. A to predovšetkým vďaka tomu, že narastá populácia a tá potrebuje zdravotnú starostlivosť.

Nemenej dôležitým vplyvom na rastúcu výkonnosť je vývoj farmaceutického a biotechnologického priemyslu a to, že zdravotníctvo sa považuje za takzvaný obranný sektor.

To v praxi znamená, že bez ohľadu na ekonomickú situáciu bude dopyt po liekoch alebo zdravotníckych pomôckach rovnaký.

Financie

Napokon nesmieme zabudnúť ani na finančný sektor, ktorý združuje aktíva bánk, poskytovateľov kreditných kariet, poisťovní či sprostredkovateľských spoločností.

O tom, že sa do tohto sektora oplatí investovať, vás môže presvedčiť hodnota finančných služieb, ktorá sa má do roku 2022 vyšplhať na 22 triliónov dolárov.

Okrem toho sa očakáva, že k stálym firmám, ako je PayPal alebo Visa, sa pridajú nové prosperujúce spoločnosti, ktoré sa zaoberajú platobnými metódami a technológiami.

Rady na záver

Ako zrejme tušíte, sektorové fondy si vyžadujú pozornosť. A to nielen v istom období. Ak chcete investovať do určitej hospodárskej sféry, je vhodné preštudovať si jej minulé aj terajšie výkony, podľa ktorých sa dá odhadovať výkonnosť v budúcnosti.

Rovnako vám odporúčame, aby ste sektorové fondy brali s nadhľadom. Ich typickou vlastnosťou je kolísavosť, preto si nikdy nebudete úplne istí ich výkonnosťou. A aj kvôli nepredvídateľnosti majte na pamäti, že do sektorových fondov sa odporúča investovať len 5 – 15 % financií z celého portfólia

Aby ste mali istotu čo najvyššieho zisku, vyberte si tie najlepšie investičné príležitosti, ktoré sa zameriavajú na rizikovejšie investovanie. 

Popri tom dbajte na výber správneho sektoru. Pri sektorových fondoch je takisto dôležité to, kedy ich aktíva nakupujete a kedy ich, naopak, predávate.

A tak ako pri väčšine investičných stratégií, aj v prípade sektorových fondov má vplyv na výnosy čas. Aby ste teda niečo skutočne získali, nechajte peniaze pracovať minimálne 5 – 10 rokov.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.