Premýšľate nad investovaním do dlhopisových fondov? Najprv zvážte všetky výhody a nevýhody

Aj keď sa dlhopisové fondy považujú za konzervatívnu investíciu, nevyhnú sa istým rizikám. Pozrime sa na plusy a mínusy tohto nástroja detailnejšie.

Čo sú dlhopisy a čo dlhopisové fondy?

Dlhopisy sú dlhové cenné papiere. Vydávajú ich vlády krajín, organizácie z verejného sektoru či veľké spoločnosti za účelom financovania rôznych projektov a operácií. Je to v podstate forma pôžičky – emitent sa majiteľovi dlhopisu zaväzuje splácať dlžnú sumu a vyplácať úrok k určitému dátumu.

Dlhopisové fondy sú také fondy, ktoré investujú zdroje investorov prevažne do dlhopisov krajín či firiem. Sú vhodné pre konzervatívnych investorov, ktorí chcú investovať na obdobie dlhšie ako jeden rok.

Aj keď investíciu do fondov vnímame ako relatívne bezpečnú, treba si uvedomiť, že výnosy z nej nie sú garantované. Pri dlhšom časovom období preto treba počítať s tým, že na hodnotu dlhopisov pôsobia faktory ako inflácia, úrokové sadzby a výkyvy menových kurzov.

Pozrime sa bližšie na to, aké výhody či riziká sa s touto investíciou spájajú.

Výhody dlhopisových fondov:

Vyšší výnos ako na sporiacom účte

Dlhopisové fondy ponúkajú oproti termínovaným vkladom v komerčných bankách zaujímavejší výnos. Termínované účty v bankách ponúkajú úrok, ktorý v súčasnosti nemusí prekonať ani mieru inflácie. V skutočnosti tak svoje peniaze nezhodnocujete, ale prerábate.

Výška výnosov sa pri dlhopisoch odvíja od miery rizika a doby do splatnosti. Vo všeobecnosti platí, že bezpečnejšie sú štátne dlhopisy. Korporátne dlhopisy sú rizikovejšie, no zároveň prinášajú vyššie zhodnotenie.

Predvídateľnejší výnos

Výraznou výhodou dlhopisových fondov je ich stabilita a predvídateľnejší výnos v porovnaní napríklad s investovaním do akcií.

Diverzifikácia rizika

Dlhopisy patria medzi investície s nižšou mierou rizika a vo všeobecnosti sú náchylné k menšej fluktuácii cien než napríklad akcie.

Fondy ako také majú navyše tú výhodu, že nemusíte staviť na jedného koňa, a tak je riziko straty oproti nákupu dlhopisov výrazne nižšie.

Na trhu sú fondy, ktoré investujú do dlhopisov od stoviek rôznych emitentov z rôznych odvetví a krajín. Aby fond skrachoval, museli by všetky tieto subjekty skrachovať v jednom okamihu, čo je krajne nepravdepodobné.

Nevýhody dlhopisových fondov:

Vyššie poplatky

Pri výbere konkrétneho fondu si dajte pozor na poplatky. Niektoré fondy si účtujú vstupný a výstupný poplatok a takisto aj správcovský poplatok. Ten sa účtuje každý rok bez ohľadu na to, či fond zarába alebo nie.

Vysoké poplatky sa spájajú najmä s krátkodobým investovaním. Dlhopisové fondy preto vo všeobecnosti nie sú vhodný nástroj na krátkodobé zhodnotenie finančných prostriedkov.

Kreditné riziko

Pri investovaní do korporátnych dlhopisov by ste mali poznať firmu, ktorá dlhopis vydáva. V akom odvetví pôsobí, aká je štruktúra jej majetku, či to ako si plní svoje záväzky.

Pri špekulatívnych dlhopisoch nemusí existovať rating, o ktorý by ste sa vedeli oprieť, keďže pre svetovo uznávané ratingové agentúry nie sú menšie lokálne firmy zaujímavé. Vyvarujte sa spoločnostiam, ktoré sú nové, neznáme a sľubujú vysoké zhodnotenie pri nákupe ich dlhopisov.

V prípade investície do fondov sa vďaka diverzifikácii kreditné riziko výrazne znižuje. Investor by si však mal zistiť, ako daný fond manažujú a či mu vyhovuje investičná stratégia, ktorú fond ponúka.

Úrokové riziko

Na pohyb cien dlhopisov majú vplyv zmeny úrokových sadzieb. Platí, že keď úrokové sadzby rastú, ceny dlhopisov klesajú a opačne. Rôzne fondy majú rôznu citlivosť (duráciu) na zmenu úrokových sadzieb.

Menové riziko

V prípade, že fond investuje aj do dlhopisov v cudzej mene, výnos môže kolísať aj v závislosti od vývoja kurzu danej meny. Preto je istejšie investovať do fondu, ktorý je vedený len v eurách.

Zhrnutie

Medzi odborníkmi na financie panuje konsenzus, že dlhopisy patria do každého portfólia a ich podiel sa odvíja od typu investora.

Pre konzervatívnych investorov predstavujú vhodný nástroj na zhodnotenie úspor v dlhšom časovom horizonte. A pre dynamický typ investora zase ich zaradenie do portfólia môže zaistiť väčšie rozloženie rizika a poslúžiť ako určitý základný stavebný kameň, na ktorom sa dá ďalej stavať.

Na záver dovoľte ešte jedno odporúčanie. Ak hľadáte zaujímavý investičný nástroj vhodný na dlhodobé sporenie, pozrite si aj náš produkt Save for Tomorrow.

Ponúka stratégie s atraktívnym zhodnotením tak pre konzervatívnych, ako aj pre dynamických investorov. Príjemným bonusom je, že neplatíte žiadny vstupný poplatok a ani poplatok za výber.

 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.