Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност

Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.

Нашето ДНК

Повече от 13 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.

Нашата мисия

Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.

Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.

Нашата визия

Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.

Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим и го правим честно и постигаме резултати. Така допринасяме за промяната. 

Историята на WEM

2007 — 2013

Петер Щадлер заедно със своя ментор Филип Яцек основава и развива компанията Efect Slovakia. Целта й беше ясна от самото начало – да се изгради компания, която няма да се основава на реализиране на огромни печалби за сметка на клиентите, а на справедлив подход, характер, почтеност и услуги и продукти на световно ниво.

2014

След трагичното напускане на този свят на Филип Яцек, Петер Щадлер преобразува съществуващата компания. В чест на Филип името запазва препратка към оригиналния „Efect“ и компанията вече се казва Wealth Effect Management. Ценностите останаха същите и амбицията беше допълнена от решимостта да се предоставят цялостни услуги за wealth management и в резултат на това да се промени живота на клиентите, като това повлияе положително на финансовия свят.

2015

Не само Словакия се нуждаеше от промяна на финансовия пазар. Wealth Effect Management, като първото чуждестраннно дружество, занимаващо се с wealth management, навлезе на българския пазар и така започна да предлага услуги зад граница.

2016

Нарастващата компания трябваше ясно да дефинира своите ръководни принципи, за да поддържа и доразвива своите ключови ценности и качество на услугите. Така беше създадена първата форма на WEM ДНК, която все още служи като централен стълб на цялата компания.

2017

WEM получи лиценз за търговец на ценни книжа, което позволи да контролира структурата на таксите и ефективността на своите инвестиционни продукти. Това допълнително повишава качеството и ефективността на продуктите и услугите на WEM, а заедно с тях и резултатите на техните клиенти.

2018

Създаден е обслужващ център като отговор на увеличаващия се брой на дългосрочните клиенти и амбицията да им бъде служено през целия им живот. Амбицията да донесе наистина доходоносен продукт, достъпен за всички, води до стартирането на уникалните инвестиционни спестявания Save For Tomorrow. Услугите на брокер на ценни книжа направиха възможно предоставянето на уникални продукти, които станаха достъпни и в България.

2019

Преходът към акционерно дружество позволи да се отговори по-гъвкаво на нуждите на клиенти и бизнес партньори. Акцентът върху устойчивото бизнес развитие, достъпната и квалифицирана помощ и повишаване на финансовата грамотност водят до създаването на безплатен образователен проект, Финансов Съветник.

2020

Укрепването на капацитета на ключови позиции в компанията води до значително подобряване на вътрешните фирмени процеси и в резултат на това до още по-добри услуги и резултати за клиентите. Продължаващите иновации и цифровизацията позволиха на клиентите да създадат инвестиционни спестявания без входна такса, всичко направено онлайн за няколко минути. В годината на рекорден спад, причинен от пандемията Covid-19, всички портфейли на WEM надминаха референтните показатели и предоставиха значително висока възвръщаемост, потвърждавайки правилността в подхода на WEM и легитимността на обещанието да осигурят финансовото бъдеще на своите клиенти.

Събития

Stojíme si za naším prísľubom transparentnosti. Tu nájdete ukážky toho, ako sme otvorene hovorili (nielen) o peniazoch a budovaní bohatstva.

Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние

Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот