Помагаме Ви да изградите финансовото си състояние с характер и почтеност

Да поверите на някого своите финанси означава да му дадете доверието си и бъдещето си. Нашият ангажимент е да продължим да предоставяме резултати на нашите клиенти, за да им помогнем да живеят достойно и пълноценно.

Нашето ДНК

Повече от 16 години помагаме на нашите клиенти да си подсигурят бъдещето, да отговорят на финансовите си цели и да живеят достойно. По този начин променяме както живота на хората, така и финансовия свят.

Нашата мисия

Да развиваме финансовото състояние на клиентите ни с честност и прозрачност, така че всеки наш клиент да може да изпълни целите си, да си подсигури по-добро бъдеще и по този начин да живее добър финансов живот.

Ние вярваме, че това, което правим, е правилно и че можем да променим нещата към по-добро. По този начин можем да изпълним нашата велика визия, клиент по клиент.

Нашата визия

Като глобална компания ние променяме финансовия свят, като водим бизнес въз основа на споделени ценности, характер и почтеност.

Всеки, който иска да промени нещо, допринася с това, което знае и има. Ние знаем как да увеличаваме финансовото състояние на нашите клиенти. Щастливи сме да го правим и го правим честно и постигаме резултати. Така допринасяме за промяната.

Историята на WEM

2007 2013

Петер Щадлер заедно със своя ментор Филип Яцек основава и развива компанията Efect Slovakia. Целта й беше ясна от самото начало – да се изгради компания, която няма да се основава на реализиране на огромни печалби за сметка на клиентите, а на справедлив подход, характер, почтеност и услуги и продукти на световно ниво.

2014

След трагичното напускане на този свят на Филип Яцек, Петер Щадлер преобразува съществуващата компания. В чест на Филип името запазва препратка към оригиналния “Efect” и компанията вече се казва Wealth Effect Management. Ценностите останаха същите и амбицията беше допълнена от решимостта да се предоставят цялостни услуги за wealth management и в резултат на това да се промени живота на клиентите, като това повлияе положително на финансовия свят.

2015

Не само Словакия се нуждаеше от промяна на финансовия пазар. Wealth Effect Management, като първото чуждестраннно дружество, занимаващо се с wealth management, навлезе на българския пазар и така започна да предлага услуги зад граница.

2016

Нарастващата компания трябваше ясно да дефинира своите ръководни принципи, за да поддържа и доразвива своите ключови ценности и качество на услугите. Така беше създадена първата форма на WEM ДНК, която все още служи като централен стълб на цялата компания.

2017

WEM получи лиценз за търговец на ценни книжа, което позволи да контролира структурата на таксите и ефективността на своите инвестиционни продукти. Това допълнително повишава качеството и ефективността на продуктите и услугите на WEM, а заедно с тях и резултатите на техните клиенти.

2018

Създаден е обслужващ център като отговор на увеличаващия се брой на дългосрочните клиенти и амбицията да им бъде служено през целия им живот. Амбицията да донесе наистина доходоносен продукт, достъпен за всички, води до стартирането на уникалните инвестиционни спестявания Save For Tomorrow. Услугите на брокер на ценни книжа направиха възможно предоставянето на уникални продукти, които станаха достъпни и в България.

2019

Преходът към акционерно дружество позволи да се отговори по-гъвкаво на нуждите на клиенти и бизнес партньори. Акцентът върху устойчивото бизнес развитие, достъпната и квалифицирана помощ и повишаване на финансовата грамотност водят до създаването на безплатен образователен проект, Финансов Съветник.

2020

Укрепването на капацитета на ключови позиции в компанията води до значително подобряване на вътрешните фирмени процеси и в резултат на това до още по-добри услуги и резултати за клиентите. Продължаващите иновации и цифровизацията позволиха на клиентите да създадат инвестиционни спестявания без входна такса, всичко направено онлайн за няколко минути. В годината на рекорден спад, причинен от пандемията Covid-19, всички портфейли на WEM надминаха референтните показатели и предоставиха значително висока възвръщаемост, потвърждавайки правилността в подхода на WEM и легитимността на обещанието да осигурят финансовото бъдеще на своите клиенти.

2021

Усилената работа и имплементирантите промени в процесите и управлението на компанията дават своя резултат – корпоративната култура и среда повишиха ефективността на нашата работа и допринасят за мисията на WEM. Като част от подобренията, които сме направили са: обновената клиентаска зона, напълно новите продукти, които сме подготвили, резултатите на портфолиата ни, които отново се представят по-добре от пазара, както и нарастването на компанията с повече от 306%. Двама са новите партньори в компанията Ева Яхелка Филип и Норберт Галик, които се присъединиха към Петер Щадлер, Михал Ковач и Матей Башчовански.

Екипа на WEM

Alexandra Fitošová

Office Manager

По време на предишната си кариера Alexandra се фокусира върху ефективното представяне и подобряването на фирмените процеси. В WEM тя използва този опит като Front Office Manager и по този начин допринася за безпроблемната работа и следователно по-добрите услуги за нашите клиенти.

Alexandra Fitošová

Martin Jurštík

FACILITY MANAGER

С богатия си опит в бизнеса с недвижими имоти и строителството, Martin пое фасилити мениджмънта, така че клиентите на Wealth Effect Management да могат да се възползват от многото предимства, идващи от комплексното, професионално и печелившо управление на техните недвижими имоти.

Martin Jurštík

Tomáš Beňadik

Marketing consultant

С над 16 години опит в копирайтинга, newbiz и bizdev, обслужването на клиенти, продажбите и управлението в рекламни агенции, студия и корпорации, основната отговорност на Томас е структурирането на комуникационната ни стратегия, кампаниите, както и редовното съдържание, което носи добавена стойност на клиентите на WEM.

Tomáš Beňadik

Veronika Bagínová

CBO

Като Chief Business Officer, Veronika използва богатия си опит в бизнес развитието от глобални компании (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) и от над 8 години работа в ИТ индустрията в Австралия. В WEM нейният основен фокус е върху развитието на визията и стратегията на компанията и по-нататъшното подобряване на вътрешните процеси, така че да можем да продължим да осигуряваме възможно най-добрите резултати за нашите клиенти.

Veronika Bagínová

Dilyana Stefanova

OFFICE MANAGER

Като наш офис мениджър, Диляна използва своя опит в областта на финансите, като същевременно предоставя необходимата административна подкрепа и осигурява безпроблемна работа, така че всички ние да можем да се съсредоточим върху най-важните аспекти от нашата работа – дългосрочните грижи за нашите клиенти, така че да могат да живеят спокоен и пълноценен живот.

Dilyana Stefanova

Bozhidar Vidinov

WEALTH ADVISOR

Божидар Видинов е един от новите членове на нашия екип. Идвайки от банковия сектор, той се фокусира върху висококачественото обслужване и се специализира в дългосрочни услуги и инвестиционни спестявания, защото знае, че нашата работа има пряко въздействие върху качеството на живота на нашите клиенти.

Bozhidar Vidinov

Alexander Mitov

WEALTH ADVISOR

Като част от Wealth Effect Management Bulgaria, Александър Митов използва най-силните си качества на лоялност, визия за бъдещето и точна преценка, за да управлява, развива, увеличава и защитава богатството на нашите клиенти.

Alexander Mitov

Rumena Dzhambova

MORTGAGE SPECIALIST

С дългогодишен опит в банковия сектор, Румена се присъединява към екипа на Wealth Effect Management Bulgaria, за да намира най-добрите възможности и да договаря най-добрите условия за потребителски и ипотечни кредити за нашите клиенти.

Rumena Dzhambova

Oleksandra Ivanova

WEALTH ADVISOR

Олександра е друг член на екипа на WEM, чиято звезда изгря, благодарение на стажантската ни програма през 2021 г. Тя демонстрира как отдадеността може да помогне на някого да израсне като професионалист и да му позволи да предоставя ценни услуги на нашите клиенти.

Oleksandra Ivanova

Rostislav Vitanov

WEALTH ADVISOR

Започвайки като част от нашата стажантска програма през 2021 г., Ростислав използва своята прецизност и постоянство, както и задълбочени познания, за да предостави възможно най-доброто обслужване на нашите клиенти и да персонализира финансовите услуги към техните лични цели и амбиции.

Rostislav Vitanov

Viera Štadlerová

Administration

The growing volume of assets under our management required the addition of another person to the WEM team. Thus, Viera uses her attention to detail and previous experience in taking care of contractual documentation and makes sure that the daily running of the back office is easier and smoother.

Viera Štadlerová

Erich Sirko

INTERN

След няколко години в университет в Дания Erich се присъедини към екипа на Wealth Effect Management, за да придобие опит в маркетинга, създаването на съдържание, рекламни кампании и новите проекти на компанията.

Erich Sirko

Marek Žákovič

Developer

При нас той прилага опита си в CAD/CAM programming и създаване на приложение на настоящата си позиция в Wealth Effect Management. Занимава се с разработването на вътрешно приложение за допълнително рационализиране на процесите на компанията и предоставяне на по-добра услуга за клиентите.

Marek Žákovič

Rastislav Masrna

Wealth Advisor

Нов член на екипа на Wealth Effect Management с предишен опит на финансовите пазари и търговията с финансови инструменти. Неговият фокус е качеството на дългосрочните инвестиции за клиентите на Wealth Effect Management – специализира в инвестиционните спестявания и управляваните портфолиа.

Rastislav Masrna

Marek Hlavenka

Business Process Manager

Преди присъединяването си към екипа на WEM той е работил основно в сферите Sales Management и маркетинг. В Wealth Effect management той заема позицията Асистент на CEO, на която прилага своите знания и умения, и съдейства за административни и други задачи.

Marek Hlavenka

Tomáš Galbinec

Attorney Associate

В WEM той се фокусира основно върху правото, свързано с финансовите пазари, в частност с търговията с ценни книжа и финансово посредничесто. Под ръководството на опитния JUDr. Slosjár, който също е част от WEM като Compliance Officer, и в близост до останалите колеги в Wealth Effect Management, Tomáš придобива нови знания и ценен опит в сферата на Compliance management.

Tomáš Galbinec

Marián Slosjár

Compliance officer

Като външен правен съветник той кооперира с нас още от времето на Efect и в последствие с WEM. Той се занимава с право от 2007 г. и 2011 г. навлиза по-конкретно във финансовия сектор. Той е на позиция Compliance Officer в WEM и ни представлява като General Counsel за дейността ни като дилър на ценни книжа и финансов посредник.

Marián Slosjár

Svetoslav Shopov

EXPERT WEALTH MANAGER, MORTGAGE SPECIALIST

Става част от екипа на Wealth Effect Management България през 2016 г. Професионалният му опит включва ръководни позиции в няколко инвестиционни компании и търговски предприятия. Има богат опит и експертиза в областта на инвестициите и работата с клиенти. Като финансов консултант в Wealth Effect Management България си е поставил основната задача да открива нуждите, проблемите и целите на своите клиенти.
Благодарение на проактивността си и желанието да научава и развива нови умения в момента оглавява и отдела за жилищно и потребителско кредитиране на УЕМ, който се грижи и помага на клиентите да сбъднат една от най – важните и големи цели – покупката на собствено жилище.

Svetoslav Shopov

Martin Lukanov

SENIOR WEALTH MANAGER

Мартин стартира в Wealth Effect Management през 2017г. и бързо се адаптира и установява в компанията със силен стремеж към професионално развитие. С аналитичната си мисъл и вроден усет към числата има активна роля в анализите на финансовите услуги и изграждането на устойчиви финансови планове за своите клиенти. В момента управлява екип от Wealth Advisor – и, внедрява добри практики и специализира допълнително в областта на инвестиционния мениджмънт.

Martin Lukanov

Kalina Dimitrova

WEALTH ADVISOR

Калина се присъедини към компанията през 2020 г. Като Wealth Advisor тя използва предишния си опит в консултирането, за да намира най-добрите финансови решения. През 2022 г. тя също се присъединява към нашия  маркетинг и HR екип, за да помага допълнително при подбора и обучението на персонала и да бъде сигурна, че клентите получават най-добрите резултати.

Kalina Dimitrova

Pavlina Staneva

Country Manager WEM Bulgaria

Павлина Станева е Country Manager на компанията ни в България и основен член на екипа от самото начало на нашия проект в България. Тя е много динамичен човек, опитен събеседник и винаги се стреми към перфекционизъм. С вродения й талант на търговец и доброто разбиране на нуждите на клиентите, тя е един от най–ценните кадри в екипа на Wealth Effect Management България.
Павлина е начело на екипът ни там и постоянно работи в насока неговото подобряване и развитие. Независимо, дали търси перфектния кандидат за финансов консултант, или работи над личностното му развитие, нейната основна мисия е да изгражда добри и мотивирани специалисти.

Pavlina Staneva

Petra Hivešová

FRONT OFFICE

Тя се присъединява към Wealth Effect Management след повече от 15 години в банка ČSOB, където работи на няколко позиции, най-продължително в сегмента на частното банкиране. В WEM тя заема длъжността Front office и използва предишния си опит като административна подкрепа за Weaelth отдела.

Petra Hivešová

Barbora Ambrušová

ADMINISTRATION

С богатия си административен опит тя се присъедини към екипа на Wealth Effect Management и в момента отговаря за административната поддръжка на брокера на ценни книжа. Тя участва в безпроблемното функциониране на компанията и благодарение осигурява максимална удовлетвореност на клиентите.

Barbora Ambrušová

Jozef Petráš

MARKETING

Първата му работа датира от Efect, от 2012 г. Впоследствие той се завръща в Wealth Effect Management като асистент на главения изпълнителен директор. Като човек, отговорен за маркетинга и PR, в момента той отговаря за надзора на изпълнението на маркетинговите дейности и всички проекти, свързани с разширяването на познаването марката на компанията.

Jozef Petráš

Samuel Krátky

SENIOR WEALTH ADVISOR

Той е част от Wealth Effect Management от 2016 г. Като старши финансов консултант той се фокусира върху предоставянето на първокласна дългосрочна услуга за клиенти на WEM, с основен фокус върху заможните клиенти и разширяването на клиентската база.

Samuel Krátky

Martin Cibuľa

SENIOR WEALTH ADVISOR

Той се присъединява към екипа на WEM по време на университетското си обучение. В момента на позицията си старши финансов консултант той предоставя първокласна грижа за клиенти чрез обслужващия център и също така е посветен на дългосрочните клиенти на WEM.

Martin Cibuľa

Amirali Khaleghi, CFA

Portfolio Manager & Investment Strategist

Той разшири капацитета на екипа на Wealth Effect Management с опита си от канадския пазар, където предоставяше инвестиционни консултации и се грижеше за нуждите на клиенти на HNWI и разработи финансови модели за прогнозиране на оборота и рентабилността на компаниите. Той предоставя първокласни услуги за грижи и wealth management за заможни клиенти.

Amirali Khaleghi, CFA

Matej Ondek

PRIVATE WEALTH MANAGER

Той се присъединява към Wealth Effect Management с дългогодишен опит в банковото дело. Работил е като личен банкер в Tatra banka, директор на клон на OTP Bank и впоследствие в продължение на 9 години като частен банкер в Slovenská sporiteľňa (словашко национално застраховане). Като частен финансов мениджър той използва целия си предишен опит в грижата за клиенти с висока нетна стойност.

Matej Ondek

Alexander Chizganov

Portfolio Manager & Analyst

Александър специализира в тематичния инвестиционен мениджмънт и анализирането на глобалните финансови пазара, с фокус върху акциите. Той притежава широк набор от умения, които е придобил чрез дългогодишния си опит в инвестициите, анализирането и проучването на пазарите. Той се присъединява към екипа на WEM в началото на 2019 г. и става част от отдела Портфолио мениджмънт през 2020.

Alexander Chizganov

Eva Galbincová

HEAD OF ADMINISTRATION

Тя е използва опита си от дългогодишната си работа на управленски позиции във финансовия сектор и подкрепата и развитието на човешките ресурси в WEM като ръководител на администрацията. Тя осигурява цялостна подкрепа за общото функциониране на компанията – от създаване, рационализиране и координиране на процесите до ежедневни операции.

Eva Galbincová

Norbert Gálik, CFA

HEAD OF FRONT OFFICE

Благодарение на опита си от Polaris Finance SICAV plc, Tatra banka и Poštová banka (Пощенска банка), където е работил по създаването на депозитни и банкови застрахователни продукти, сега в WEM той участва в инвестиционни решения за клиентски портфейли и отговаря за процесите за връзка с клиенти, в който той използва своите ИТ умения, за да улесни процеса, да премахва грешките и да подобри обслужването на клиентите.

Norbert Gálik, CFA

Michal Kováč

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

Той е част от екипа на Efect от 2011 г. и впоследствие участва в създаването на Wealth Effect Management. Като старши Wealth Advisor, той използва дългогодишния си опит на капиталовия пазар и се фокусира предимно върху заможни клиенти. Участва и в развитието на инвестиционния отдел.

Michal Kováč

Matej Bašťovanský

HEAD OF ADVISORY, BOARD MEMBER

Той е в WEM от времето на Efect през 2010 г. В момента ръководителят на консултантските услуги и едновременно член на Съвета на директорите осигурява висококачествени консултантски и клиентски услуги, както и комуникация с трети страни и външни партньори. Той все още продължава да отделя време за лоянлни клиенти и заможни клиенти, използващи услуги за wealth management.

Matej Bašťovanský

Eva Jahelka Filipp

COO, MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

Повече от 13 години опит в частното банкиране на позиции, вариращи от подкрепа на продажбите, през управление на продукти и проекти до wealth management (като ръководител на wealth management отдела в ČSOB Частно банкиране), като в момента е на позиция главен оперативен директор и ръководител на отдел „Wealth management “, където тя развива и разширява визията на WEM и продължава да подобрява стандартите и резултатите на компанията.

Eva Jahelka Filipp

Peter Štadler

CEO, CHAIRMAN OF THE BOARD

Съосновател на финансовата посредническа компания Efect Slovakia (2007), която по-късно трансформира в Wealth Effect Management. И до днес той ръководи компанията като неин главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет и продължава да развива нейната визия за предоставяне на услуги за wealth management от най-висок клас, като по този начин променя живота на хората и същевременно променя финансовия свят.

Peter Štadler

Събития

Заставаме зад своето обещание за отговорност и прозрачност. Тук ще намерите примери как говорим открито за парите и как да ги увеличим.

WEM Jazz Night 2022

След двугодишна пауза отново успяхме да се срещнем с нашите скъпи клиенти и да прекараме една приятна вечер заедно в приятна компания и атмосфера, с добра храна и музика. Това са моментите, които обичаме да си спомняме през годината и които винаги ни напомнят каква привилегия е за нас да…
Прочети повече

WEM Fine Dining 2021

Намираме се в специално време, когато всеки момент, прекаран с любимите хора, е безценен. След дълъг период на ограничения и несигурност, решихме отново да приготвим нещо вкусно, спокойно и заредено с добро настроение за нашите клиенти. Управлението на богатството наистина не е само пари. Възродихме концепцията на първото събитие –…
Прочети повече

WEM Jazz Night 2019

Измина повече от година, откакто се срещнахме на приятно джаз събитие в Братислава и е време отново да се вслушаме в релаксиращите звуци на пианото с чаша хубаво вино. Традицията, която искаме да създадем с това събитие, се основава предимно на страхотни хора, но не трябва да липсва и приятно…
Прочети повече

WEM Jazz Night 2018

Лятото бавно беше към своя край, когато поканените клиенти на нашата компания започнаха да идват в красивото пространство на ресторант Aušpic, за събитието, което се характеризираше с релаксираща джаз музика, отлична храна и напитки в приятна компания. Нулевата година на WEM Jazz Night беше основно за вас, нашите клиенти,…
Прочети повече

WEM Fine dining 2018

Винаги се опитваме да донесем най-доброто на нашите клиенти. Ежедневното управление на техните финанси е удоволствие за нас и затова решихме да им върнем удоволствието. В сътрудничество с Bistro Baroza под ръководството на Peť Slačka подготвихме за клиенти Wealth Effect Management o.c.p. изключително дегустационно меню. Приятната атмосфера в добра компания…
Прочети повече

Започни да градиш и подобряваш финансовото си състояние

Свържете се с нас – за нас ще бъде чест да изготвим индивидуален план за Вас за това как може да надградите активите си и да живеете пълноценен живот